Sökning: "marknadsföringsaktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet marknadsföringsaktivitet.

 1. 1. Ibland känns det som jag är osynlig : En studie om hur algoritmer i form av innehållsfiltrering upplevs påverka den professionella kontoinnehavarens marknadsföringsaktivitet på Instagram

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Bengtsson; Linda Johansson; [2018]
  Nyckelord :Instagram; Algoritmer; Marknadsföring; Innehållsfiltrering; Algoritmisk personalisering; Interaktionsmönster; Informationsarkitektur;

  Sammanfattning : To be able to present its user with personal and relevant content and thus the best user experience, Instagram constantly updates and modifies its algorithms. This bachelor thesis investigates how continuous changes in algorithms on Instagram are affecting the social media strategies and activities for professional account holders such as companies, influencers and other media profiles. LÄS MER

 2. 2. Mode som marknadsföringsverktyg : En studie om innovativ marknadsföring

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :SANNA ÅHMAN; ELIN HAHNE; [2013]
  Nyckelord :Viral spridning; Sociala medier; Pop up stores; Innovativ marknadsföring; Dold marknadsföring; Varumärkesambassadörer;

  Sammanfattning : Avsikten med vår uppsats är att bringa förståelse kring hur modevarumärken använder sig av nytänkande marknadsföring vid förmedling av sitt budskap, med fokus på: sociala mediekanaler, varumärkesambassadörer och Pop up stores. Vår huvudfråga är; Hur använder sig modeföretag av innovativ marknadsföring för att kommunicera sitt varumärkesbudskap? Innovativ marknadsföring är vårt egna begrepp vilket vi definierar som marknadsaktiviteter med syfte att skapa uppmärksamhet kring ett varumärke med fokus på kreativitet och nytänkande snarare än med pengar. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring av designsamarbeten

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :FRIDA PETTERSSON; LOUISE KARLSSON; [2010]
  Nyckelord :design collaborations; marketing;

  Sammanfattning : SammanfattningMarknadsföringsaktiviteterna som företagen kan använda sig av idag är många och blir bara fler och fler. Det gäller många gånger att vara först med ett lyckat koncept eller en idé, för att sedan förhoppningsvis bli förknippad och ihågkommen med detta. LÄS MER

 4. 4. Mätning av marknadsföringsaktivitet i sociala medier 2.0

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Andreas Mathiasson; [2010]
  Nyckelord :Return of Investment; Sociala medier; Marknadsföring; Key Performance Indicators;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar huruvida det går att mäta marknadsföringsaktivitet i sociala medier eller inte. Idag används Return of Investment (ROI) mätningar för att mäta vilken avkastning en marknadsföringssatsning ger. LÄS MER

 5. 5. Anpassning vs. Standardisering : Fallstudie av Björn Borgs marknadsföringsstrategi på en utländsk marknad

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anne Meinshausen; Anette Holmström; [2007]
  Nyckelord :Marknadsföring; Internationellt företagande;

  Sammanfattning : När ett företag väljer att etablera sig på en utländsk marknad är valet av marknadsföringsstrategier av stor betydelse och rätt beslut kan leda till stora konkurrensfördelar. Ett grundläggande beslut måste fattas omgående om företaget ska använda sig av en standardiserad marknadsföringsstrategi eller anpassa den till varje specifik marknad. LÄS MER