Sökning: "mitt mål som barnskötare"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden mitt mål som barnskötare.

 1. 1. ”Inte ens en knäckemacka får vara en trekant längre utan det är en jäkla triangel” : en vetenskaplig essä kring matematik och kollegialt oförstående i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kerstin Kantare; [2013]
  Nyckelord :matematik i förskola; lustfyllt lärande; pedagogens roll; kollegialt oförstående; förhållningssätt;

  Sammanfattning : I min essä skriver jag om ett flertal spontana matematiktillfällen i förskolan. Jag vill att barnen ska få med sig så många positiva upplevelser som möjligt inom matematiken från sin förskoletid. Förskolans läroplan är tydlig med att matematik är viktigt på förskolan. LÄS MER

 2. 2. Hierarki eller jämställdhet : en studie om arbetslaget i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anna Nilsson; Linda Svensson; [2011]
  Nyckelord :arbetslag; läroplanen; utbildning; hierarki och jämställdhet;

  Sammanfattning : det här arbetet handlar om hur olika dtyrdokuments direktiv angående förskollärare och barnskötare i förskolan förändrats genom tid. vad har varit tyngdpunkten för personalen i arbetslaget utifrån de mål och riktlinjer som funnits. LÄS MER

 3. 3. Hantverkaren realiserar barnens drömmöbler : ett projekt i samarbete med sagolekhuset Junibacken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Åsa Sommar; [2005]
  Nyckelord :drömmöbler; Junibacken; hantverkare; Sommar; Sagolekhuset; barnteckningar; tapetserare;

  Sammanfattning : Mitt intresse för formgivning har varit en bidragande orsak till valet av arbetets inriktning. Att sedan låta barn formge sina drömmöbler föreföll sig mer eller mindre naturligt för mig. Jag har tidigare arbetat som barnskötare med ämnet färg och form. LÄS MER