Sökning: "Vad är en målkonflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Vad är en målkonflikt.

 1. 1. Deltagande planering vid tätortsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Agnieszka Björk; [2018]
  Nyckelord :hyggesfritt; målkonflikter; attityder;

  Sammanfattning : The forest is Sweden's largest natural resource, and it is expected to meet several conflicting needs Wood production is prioritized, but in recent years, conservation of environmental values and biodiversity have also demanded their right. Another important aspect of the forest is the importance of social values. LÄS MER

 2. 2. Integrering av mat och måltider i förskolan - En kvalitativ studie om kommunikationen om måltider mellan olika professioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Cecilia Blidö; [2017-08-28]
  Nyckelord :organisationskommunikation; måltidsverksamhet; förskola; måltider; offentliga måltider;

  Sammanfattning : Mat och måltider är en väsentlig del i förskolans verksamhet. En av de mest betydande diskussionerna är hur förskolan ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Målkonflikten mellan tät stadsmiljö och kollektivtrafik i fallet Litteraturgatan - Samband mellan institutionella och fysiska barriärer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Johanna Heimbrand; [2017-06-27]
  Nyckelord :Institutionella barriärer; fysiska barriärer; målkonflikt; kollektivtrafik; tätare stadsbebyggelse; rörlighet;

  Sammanfattning : Synen på hur en tät stadsbebyggelse och en förstärkt kollektivtrafik ska kunna interagera med varandra skiljer sig åt mellan trafik- och stadsplanerare. Institutionella förutsättningar kan skapa barriärer mellan planeringsaktörer vilket försvårar en ömsesidig förmåga att lyckas kombinera dessa planeringsstrategier på en lokal plats. LÄS MER

 4. 4. Hantering av målkonflikter i grundskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Josefine Nordin; Rebecca Rönnlund; [2017]
  Nyckelord :goal conflict; agency theory and goal-setting theory; målkonflikt; agentteorin och målsättningsteorin;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om målkonflikter och har haft som syfte att ta reda på hur målkonflikter hanteras grundskolor. Vi har använt oss utav en kvalitativ metod där vi har gjort intervjuer med två skolchefer och tre rektorer inom skolverksamheten. Vi har använt oss av två teorier, vilka är agentteorin och målsättningsteorin. LÄS MER

 5. 5. Hållbar stiftelseförvaltning : Jakten efter en lösning på målkonflikten mellan avkastning, risk och hållbara investeringar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elias Bergman; Johan Nyemad; [2017]
  Nyckelord :Foundation; university foundations; asset management; ESG; SRI; divestment; the investment process; Stiftelse; universitetsstiftelse; kapitalförvaltning; hållbara investeringar; SRI; ESG; divestering; investeringsprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbara och ansvarsfulla investeringar har blivit allt viktigare för investerare, utöver avkastning och risk. Universiteten har som fanbärare av god moral ett stort ansvar i att leva upp till en hög nivå av hållbarhet. LÄS MER