Sökning: "EmpAt"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet EmpAt.

 1. 1. ”Ring inte oss, vi ringer dig” En kvalitativ intervjustudie om hur en IT-koncern arbetar med employer branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jenny Alfthan; Mimi Carvell; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; IT-branschen; rekrytering; employer attractiveness; EmpAt; organisationsidentitet; organisationskultur; image; rykte; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to digitalization, IT is one of the fastest growing sectors. This has resulted in a shortage of qualified employees, consequently causing a competitive employment market within the sector where companies are at competition to both recruit and retain employees. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarkommunikation på sociala medier - Hur utformning av arbetsannonser påverkar mottagares attityder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Josefin Olsson; Helena Abrahamsson; [2022]
  Nyckelord :employer branding; brand attitude; elaboration likelihood model; EmpAt-scale; organizational attractiveness; arbetsgivarvarumärke; varumärkesattityd; EmpAt-skalan; organisationsattraktivitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag är det viktigare än någonsin att vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera spetskompetens inom områden som IT och Tech. I takt med digitaliseringen har efterfrågan blivit större än utbudet för kompetenser inom dessa områden och arbetsgivarkommunikation har blivit ett allt mer aktuellt område inom fältet strategisk kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningen av arbetsgivarens attraktivitet inom tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Carin Bohman Hökdal; Hanna Luokkamäki; [2022]
  Nyckelord :Employer Attractiveness; Intention to Stay at the Organization; Gender Differences; Arbetsgivarattraktivitet; Viljan att stanna kvar inom organisationen; Könsskillnader;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om arbetsgivarens attraktivitet, utifrån fem dimensioner, kunde predicera medarbetarens vilja att stanna kvar inom organisationen samt eventuella skillnader mellan mäns och kvinnors uppfattning om sin arbetsgivares attraktivitet. En enkät skickades ut till en organisation inom tillverkningsindustrin och totalt medverkade 69 deltagare. LÄS MER

 4. 4. Identifying Dimensions of Employer Attractiveness in Startups : The Case of Swedish Tech Startups

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Cristina Gadibadi; [2020]
  Nyckelord :employer branding; employer attractiveness attributes; EmpAT Scale; startups; startups attractiveness; Swedish startups; arbetsgivarvarumärke; arbetsgivarens attraktionskraft; EmpAT Scale; startups; startups attraktivitet; Svenska startups;

  Sammanfattning : Human capital is recognized as the foundation of a firm's competitive advantage (Messenböck et al., 2015; Berthon et al., 2005). LÄS MER

 5. 5. Why CSR is a win-win concept : An explanatory study of the impact of CSR (Corporate Social Responsibility) on the attractiveness towards an employer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Pontus Holm; Max Banfalvi; Alex Berlin; [2020]
  Nyckelord :​Employer branding; Employer attractiveness; EmpAt scale; Corporate Social Responsibility; Triple Bottom Line.;

  Sammanfattning : Background: ​The concept of CSR has become a more discussed topic in relation to employer attractiveness in recent years. Recent research pointed in the direction of CSR to be a vital tool to be utilised in order for employers to enhance their employer attractiveness. LÄS MER