Sökning: "CoCos"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet CoCos.

 1. 1. CoCo-obligationer inom europeiska banker - En studie over utvecklingen av innehavet samt specifika faktorer som påverkar emitteringen av dessa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; Isabelle Svensson; [2019-07-03]
  Nyckelord :CoCos; Contingent Convertibles; emittering; eget kapital; AT1; bank.;

  Sammanfattning : Introduktion och problem: Contingent Convertibles, benämnt CoCos, blev mer vanligtförekommande inom banker efter finanskrisen 2007 - 2008. Det är en alternativobligationsform och klassificeras som ett skuldinstrument med inslag av egenskaper för egetkapital. LÄS MER

 2. 2. Systemic risks with Contingent Convertible Bonds : A simulated study in systemic risks of triggering CoCos in a stressed European banking system.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mathias Lien Oskarsson; [2019]
  Nyckelord :Contingent Convertible Bonds; CoCo; Additional Tier 1; Systemic risk; EBA Stress test; Simulation; Point of Non-Viability; Financial resiliency.;

  Sammanfattning : Ever since the great financial crisis of 2008 regulators have pushed toward more resilient banks, resulting in more demanding regulation and an increase of regulator’s insight and power. Through the revision of the BASEL framework, Contingent Convertible Bonds were introduced in 2010 as a part of regulatory capital and has since then grown increasingly popular. LÄS MER

 3. 3. Contingent Convertible Bonds and the Optimal Default Barrier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ludwig Allard; Raymond Ke; [2018-07-03]
  Nyckelord :Contingent Convertible Bonds; CoCo Bonds; CoCos; Optimal Default Barrier; Swedish Banks; Financial Crisis;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Financial Reporting for Contingent Convertibles in Banks: Liability or Equity?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Osama Masri; Daniel Mörner; [2017-08-09]
  Nyckelord :Contingent Convertibles; CoCos; liability versus equity; IAS 32; Common Equity Risk; Stock return volatility; Basel III; Hybrid Financial Instruments;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 5. 5. Contingent Convertible Bonds. A Market-Conform Equity Derivative Model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Giulia Cesaroni; [2017-07-25]
  Nyckelord :Contingent Convertible Bonds; CoCos; TIER 2; Additional TIER 1; Equity Derivative Model; Bates Model; Stochastic Volatility; Implied Volatility; Jump Diffusion Process; Monte Carlo Simulation; Quadratic Exponential Scheme;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER