Sökning: "mixed sludge"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden mixed sludge.

 1. 1. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 2. 2. Slam och aska från pappersbruk för återföring till skogen, nyttigt eller skadligt?, : XRF-analys av grundämnena i slam och askprover för återföring till skog.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Martin Bolstad; [2021]
  Nyckelord :ash recycling; Sludge; Forest industry; XRF; biochar; Askåterförsel; Slam; Skogsindustri; XRF; Näringsämnen; Skog; Biokol;

  Sammanfattning : Vid skogsavverkning tas en del av de näringsämnen som trädet använt under sin tillväxttid bort från marken och förs inte tillbaka. Detta kan leda till näringsfattigare mark och lägre pH vilket leder till sämre tillväxt för träden. LÄS MER

 3. 3. Enhancement of hydrolysis from co-fermentation of food waste and primary sludge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Johnny Hagelin; [2021]
  Nyckelord :Environmental engineering; Bioaugmentation; Fermentation; Hydrolysis; Resource recovery;

  Sammanfattning : Research about resource recovery from complex waste streams is getting an increased scientific attention since valuable resources can be produced by sustainable biological means. In anaerobic degradation processes, resources such as volatile fatty acids (VFAs) and biogas are highly coveted. LÄS MER

 4. 4. Produktion av polyhydroxyalkanoater (PHA) av avloppsvatten från massa och pappersindustri : En studie kring bakteriernas förmåga att ackumulera PHA beroende på sammansättning av karboxylsyror

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jimmy Augustsson; Jonathan Högfeldt; [2020]
  Nyckelord :Bioplastics; Mixed bacterial culture; HTC; VFA; Bioplast; mixad bakteriekultur; HTC; VFA;

  Sammanfattning : Since the beginning of the 20th century plastic has been a widely used material, which has resulted in large quantities of plastic being produced in the last century. The plastics of today are mainly produced from fossil raw materials, which gives it a high climate impact. LÄS MER

 5. 5. Pulse Electric Field as a Pre-treatment Method of Wastewater Sludge prior to Anaerobic Digestion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Milton Matilde; [2020]
  Nyckelord :PEF; AD; biogas yield; sludge pre-treatment; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This work analyzed the impact caused by different intensities of Pulsed Electric Fields (PEF) pre-treatment on the biogas production from small-scale anaerobic digesters of wastewater sludge under thermophilic conditions. PEF technology consists of passing the substrate through an electric field which generates a potential difference across the cells, resulting in electroporation. LÄS MER