Sökning: "multikriterieanalys MKA"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden multikriterieanalys MKA.

 1. 1. Bedömning av investeringar i ny teknik på elmarknaden : Utveckling av ett indikatorsystem och praktisk applicering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling; Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Författare :Karin Arding; Siri In de Betou; [2021]
  Nyckelord :Indicator system; Screening; Multi criteria analysis; gap anlaysis Technology Readiness Level; Demand Readiness Level; investments; Indikatorsystem; multikriterieanalys; MKA; gapanalys; screening; investering; energimarknaden; Energimyndigheten; Vinnova; Technology Readiness Level; TRL; Demand Readiness Level; DRL;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to create a tool which quantifies qualitative measures into an indicator system. The system is created on behalf of a company which is associated with investments in new technologies on the energy market. LÄS MER

 2. 2. Bostadsplanering i en mindre kommun : Lokalisering baserad på GIS-analys och Multikriterieanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Thyr; [2020]
  Nyckelord :Multi-criteria analysis; Land-suitability; Analytical hierarchy process; Fuzzy-analytic hierarchy process; Geographic information system; urban planning.; Multikriterieanalys; Lämplighetsanalys; Analytisk hierarkiskprocess; Fuzzy-Analytisk hierarkiskprocess; Geografiska informationssystem; Bostadsplanering;

  Sammanfattning : In an ever-changing world as ours, the population increases rapidly. There will be great challenges for urban planning when it comes to finding effective, optimized and sustainable solutions. The city planners must find the most optimal way of land usage and one way of reaching this can be obtained through a land-suitability analysis. LÄS MER

 3. 3. EN JÄMFÖRELSE MELLAN TEGEL- OCH SEDUMTAK UTIFRÅN ETT MILJÖ- OCH KOSTNADSPERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Ted Eriksson; Simon Almersved; [2020]
  Nyckelord :LCC; LCA; MKA; Analytic Hierarchy Process; AHP; COPRAS; Livscykelanalys; Livscykelkostnadsanalys; Multikriterieanalys;

  Sammanfattning : Purpose: The housing demand remains high in Sweden and according to Boverket (2017) approximately 600 000 homes need to be built from 2017 to 2025. In order to make this a value-creating investment, the focus should be on trying to meet sustainable social, economic and environmental goals. LÄS MER

 4. 4. Feasibility Study of the Decarbonisation and Electrification of a Commuter Ferry in Stockholm city

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Matilda Helgesson; [2020]
  Nyckelord :Fuel cells; Fuel cell hybrid; HVO; Li-ion battery; techno-economic analysis; Bränslecell; HVO; bränslecellshybrid; Li-jon batteri; teknoekonomisk analys;

  Sammanfattning : There is a need for alternative marine fuels and propulsion techniques in order to reduce the environmental and climate impacts of the transport sector, and meet the new Swedish climate targets of net zero emissions by 2045. There are several projects and studies on full electric ferries, while the option of hydrogen fuel cell-battery hybrids are not as well explored. LÄS MER

 5. 5. Multikriterieanalys för val av hållbar dagvattenhantering med fokus på skyfall och tillgänglighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Selin; [2020]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; multikriterieanalys; skyfall; tillgänglighet;

  Sammanfattning : När naturlig mark bebyggs kan regn- och smältvatten inte infiltrera ned i marken och kommer istället rinna av längs ytan. Detta vatten kallas dagvatten och kan leda till problem i samhället om det inte omhändertas. LÄS MER