Sökning: "nackdelar med biogas"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden nackdelar med biogas.

 1. 1. Jämförelse mellan olika biodrivmedel för den kollektiva busstrafiken i Gävleborgs län : Miljö- och potentialbedömning av biodiesel, biogas och eldrift

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Elin Nordin; Emma Thiede; [2016]
  Nyckelord :Biodiesel; biogas; electric buses; public transport; biofuels; Biodiesel; biogas; elbussar; kollektivtrafik; biodrivmedel;

  Sammanfattning : Fossila drivmedel ger en negativ påverkan på miljö och klimat. Men frågan är om biodrivmedel är bättre. Det kan skilja stort mellan olika drivmedel beroende på vilken råvara och framställningsprocess som används. LÄS MER

 2. 2. Optimal användning av biomassa : En studie av biomassans användning i kraftvärme, biogas och bioplast

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sofia Torssell; Anna Wong; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Humanity has always used energy in different forms; muscle power and heating, for example. The sources of energy undergo constant development, and in the 18th century, fossil fuels were discovered. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av olika insamlingssystem för matavfall och deras effekter på renhållningsarbetarnas arbetsmiljö

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Christina Holmström; [2012]
  Nyckelord :Matavfallsinsamling; arbetsmiljö; Casual Loop Diagrams; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : En ökad efterfrågan på biogas har lett till att matavfallsinsamlingen i Sverige ökar, då detta är en god råvara för produktion av biogas. Det finns flera olika insamlingssystem att välja bland, alla med sina för- respektive nackdelar. LÄS MER

 4. 4. Mätning av metanpotentialen hos slam på Henriksdal och Bromma : Metodutveckling och utvärdering av labutrustningen ”BCS-CH4 Biogas”

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi (flyttat 20130630)

  Författare :Clara Borggren; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I april 1999 satte Sveriges regering upp 15 miljömål (utökades till 16 under 2005) vilka strävar efter att lösa Sveriges stora miljöproblem till nästa generation. Det första miljömålet är ”begränsad klimatpåverkan” och ett av dess delmål är att utsläppen av växthusgaser under perioden 2008-2012 skall vara minst 4 procent lägre än utsläppen var år 1990. LÄS MER

 5. 5. Insamlingssystem för biologiskt och farligt avfall Fallstudier från Surahammar, Västerås och Järfälla kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Carin Lindgren; Theres Carlsson; [2004]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Avfallshantering; biologiskt och farligt avfall; insamlingssystem; köksavfallskvarnar; fastighetsnära insamling; statistik över farligt avfall; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Kommunerna är idag ansvariga för insamling av hushållens avfall. Staten försöker styra den kommunala avfallshanteringen genom nationella styrmedel. LÄS MER