Sökning: "strömaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet strömaterial.

 1. 1. Äta som en häst, en osmaklig kostnad i vår samtid : en fallstudie om hur ridskolor hanterar kostnadsökningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elsa Mandal Hreggvidsdóttir; Jerry Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Beslutsfattande; strategi; kostnadsökning; strategisk ledning; ridskolor; Decision making; strategy; cost increase; strategic management; riding schools;

  Sammanfattning : Det är ett ansträngt ekonomiskt läge i Sverige, både för hushåll och näringsverksamheter som drabbats av höjda kostnader till följd av inflation, energikris och kriget i Europa. Lantbrukarna är några av dem som drabbats hårt då priset på insatsvaror inom jordbruket ökat kraftigt (Jordbruksverket 2022). LÄS MER

 2. 2. Fiberströ : det hållbara strömaterialet för framtidens djurproduktion

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emil Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :Fiberströ; strömaterial; gödselfiber; djurhållning; djurvälfärd;

  Sammanfattning : De svenska lantbrukarna står inför många olika val då de gärna vill uppnå en bra djurvälfärd för sina djur samtidigt som de vill försöka köpa produkter för så låga kostnader som möjligt. Med högre kostnader för nödvändiga produkter som bland annat el, bränsle, foder och strömedel utmanas den svenska lantbrukaren att hitta nya vägar att driva sitt företag. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie av kompostbäddar till mjölkkor i Sverige : hur skötseln och ventilationen påverkar juverhälsan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sara Gustavsson; Elin Isaksson; [2022]
  Nyckelord :vattenavgivning; E. coli; Klebsiella; mastit; pH; temperatur; kokomfort;

  Sammanfattning : Kompostbäddar är ett inhysningssystem där en stor yta med ströbädd kultiveras två gånger per dag. Genom att tillföra syre ner i bädden startar en värmeavgivande, aerob komposteringsprocess där organiskt material bryts ner av mikroorganismer. Bädden strös vanligtvis med spån, vilket blandas med avföring och urin från korna. LÄS MER

 4. 4. Hästgödsel : en värdefull resurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Lisa Sundström; [2022]
  Nyckelord :näringsinnehåll; strömaterial; kompostering; biogas; förbränning;

  Sammanfattning : This report presents the resource horse manure and its different applications. The work is divided in two parts, a literature study and a case study. In the case study six stakeholders within agriculture and biogas production was interviewed. Horse manure is a resource to be used both in agriculture and biogas production. LÄS MER

 5. 5. The effect of forage on piglets’ behavior in connection with weaning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Linnea Wikars; [2021]
  Nyckelord :behaviour; enrichment; forage; pig; silage; weaning;

  Sammanfattning : Pigs’ (Sus scrofa) behaviors are affected by the environment they are housed in, where an enriched environment offers pigs to perform more diverse behaviors. Pigs reared in barren environments perform more oral manipulation toward their pen mates, compared to pigs reared in enriched environments. LÄS MER