Sökning: "C- uppsats utvecklingsarbete"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden C- uppsats utvecklingsarbete.

 1. 1. Anställdas reaktioner vid kvalitetsdrivet utvecklingsarbete : Fokus på motståndens art, konsekvenser och hantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Marie Olsson; Emelie Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :Quality-driven development; Resistance; Quality work; Employees; Leaders and leadershiprole.; Kvalitetsdrivet utvecklingsarbete; Motstånd; Kvalitetsarbete; Anställda; Ledare- och ledningens roll;

  Sammanfattning : Titel: Anställdas reaktioner vid kvalitetsdrivet utvecklingsarbete, fokus på motståndens art, konsekvenser och hantering Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Marie Olsson, Emelie Mårtensson Handledare: Tomas Källquist, Stig Sörling Datum: 2013-06-11 Syfte: Studiens syfte är att belysa motstånd från anställda mot kvalitetsdrivet utvecklingsarbete och belysa olika sätt för ledningen att bemöta dessa motstånd. Metod: Litteratur och tidigare forskning om kvalitetsarbete och motstånd från anställda studerades. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsarbete i skolan : exempel i Ljusdals kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anja Ljungh; [2011]
  Nyckelord :Kvalitetsarbete; utvecklingsarbete; målstyrning; lärande organisationer; brustna styrkedjor;

  Sammanfattning : ABSTRACT Titel: Kvalitetsarbete i skolan, exempel i Ljusdals kommun Nivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Anja Ljungh Handledare: Pär Vilhelmson Datum: 2011-Januari Syfte:   Jag ville undersöka hur skolan använder verktyget Incito, som är framtaget som hjälp i verksamhetsstyrning, i sitt kvalitetsarbete. Två skolor, Färila skola och Stenhamreskolan i min hemkommun, fick agera exempel för att skapa större kunskap för hur kvalitetsarbete i skolan kan gå till. LÄS MER

 3. 3.  Generationsväxling - en tidsinställd bomb :  En studie av generationsväxling på Landstinget i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Josefin Forsberg; Maria Pettersson; [2010]
  Nyckelord :generationsväxling och kompetensöverföring;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med undersökningen i vår uppsats var att se hur generationsväxling och kompetensöverföring fungerar i en organisation och se hur en organisation hanterar de stora pensionsavgångarna som kommer att ske inom de närmaste åren.Idén till att skriva om och att undersöka hur generationsväxling och kompetensöverföring fungerar i praktiken fick vi när vi var på en inspirationsföreläsning inför C-uppsatsskrivandet. LÄS MER

 4. 4. I valet och kvalet - Studenters tankar kring konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna-Carin Elb; Carolina Johansson; [2008]
  Nyckelord :konsumtion; identitetsskapande; förhållningssätt; behov; begär; valmöjligheter; upplevelsen av konsumtion; ideala konsumenter; otillräckliga konsumenter; konnässör; avvikande konnässör; varumärken;

  Sammanfattning : Abstrakt Högskolan i Halmstad, Sektionen HOS, Programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete, Höstterminen 2007Titel: I valet och kvalet, en undersökning om studenters tankar kring konsumtionFörfattare: Anna-Carin Elb och Carolina Johansson Dokument: C-uppsatsExaminator: Magnus Ring Handledare: Åke NilsénSyfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur en grupp högskolestudenter upplever och förhåller sig till konsumtion. Vidare vill vi lyfta fram våra respondenters tankar om de valmöjligheter som konsumtions-samhället erbjuder samt hur deras behov och begär efter marknadens produkter tar sig uttryck och därtill även hur de använder dessa som ett medel för att framställa sig själva. LÄS MER

 5. 5. Att orka vara elev. Pedagogiskt drama i värdegrundsarbetet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Syrene Hägelmark; Birgitta Thim; [2005]
  Nyckelord :Pedagogic drama; Reflection; Fundamental values; Process during interviews; Compulsory school; Development of personality; Phenomenography; Democracy;

  Sammanfattning : SammanfattningUppsatsen är en fördjupning av en C-uppsats i ämnet pedagogiskt drama. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur elever uppfattar ämnet samt att påvisa ämnets användbarhet i arbetet med värdegrunden i skolan. LÄS MER