Sökning: "Fundamental values"

Visar resultat 1 - 5 av 571 uppsatser innehållade orden Fundamental values.

 1. 1. The Rule of Law in the European Union – A critical analysis of Poland’s rejection of the EU legal order

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Sträng; [2022-01-28]
  Nyckelord :European Union; EU law; Rule of law; Core values; Fundamental values; Article 2 TEU;

  Sammanfattning : The European Union is founded on certain core values as expressed in its constitutional framework. One of the fundamental values is the adherence of the rule of law, which constitute a legal obligation across all 27 member states. LÄS MER

 2. 2. Visual Arts as Development Communication - Challenging Development Concepts : Case study Baguio City, Philippines

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Aina Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Visual arts; development communication; intercultural translation; hybrid knowledge systems;

  Sammanfattning : International Development and its aims are often contested in post-colonial discourses and by postcolonial thinkers. The fundamental concepts of development, as we see in the sector of aid and international development, steer the values, execution and evaluation of development projects across the globe, as well as national development policy. LÄS MER

 3. 3. “Is it a sin against God to be poor?” : Marxist and Pedagogical Perspectives on Oppressive Ideologies in Octavia E. Butler’s Parable of the Sower and its Potential for Teaching Critical Thinking.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Schalander; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this essay, I have analysed the novel Parable of the Sower by Octavia E. Butler through a Marxist lens to investigate how ideological oppression is depicted through Capitalism and religion. To examine these ideologies, I analysed Lauren Olamina, the first-person narrator and her half-brother, Keith. LÄS MER

 4. 4. Analysis and Valorization of Bark from Silver Birch, Scots Pine, and Norway Spruce : Compositional analysis of bark from common Swedish trees in forestry, to optimize sustainability procedures and monetary value of bark residue

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Isak Lindbäck; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Silver birch, Scots pine, and Norway spruce are the three most common types of trees in Sweden and make up to 90% of standing volume in Swedish forests (Skogsstyrelsen 2015, 3). With millions of cubic meters of wood being cut down annually, bark and other residues that cannot be used for sawn timber is left over and burnt for energy. LÄS MER

 5. 5. Styrning mot kundvärde : En flerfallsstudie på Atea Sverige AB och Bufab Sweden AB.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nathalie Lager Andersson; Elin Wiberg; [2022]
  Nyckelord :Customer value; customer value management; value creation; communication; value creation processes; Kundvärde; styrning mot kundvärde; värdeskapande; kommunikation; värdeskapande processer;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Värdeskapande är ett uttryck som funnits länge och det är en grundläggande faktor för att företag ska nå framgång i dagens konkurrenssituation. För att vara konkurrenskraftig behöver företag utgå från vad kunden efterfrågar och värderar. LÄS MER