Sökning: "Maria Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Maria Pettersson.

 1. 1. Utmanande lärande i träningsskolan : Lärares beskrivning av möjligheter och utmaningar för elevers kunskapsutveckling i träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Lindell; Kristin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Intellectual disability; compulsory school for children with severe learning disabilities; knowledge development; developmental disabilities; teaching; curriculum; participation and learning; inclusion; Intellektuell funktionsnedsättning; träningsskolan; kunskapsutveckling; utvecklingsstörning; undervisning; läroplan; delaktighet och lärande; inkludering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver möjligheter och utmaningar för elevers kunskapsutveckling i träningsskolan. För att besvara studiens syfte formulerades tre frågeställningar: Vad blir synligt gällande elevers kunskapsutveckling i heterogena respektive homogena gruppsammansättningar?, Hur beskriver lärare sin betydelse för elevers kunskapsutveckling? och Vilka kunskaper anser lärare vara de viktigaste för elevers kunskapsutveckling? Studien analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket betonar att det viktigaste lärandet sker tillsammans med andra. LÄS MER

 2. 2. Röda sörjor med gapande munnar : En undersökning om hur den döda kvinnan beskrivs i tre svenska deckare från 2000-talet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Erika Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Stieg Larsson; Mons Kallentoft; Lars Kepler; Maria Nikolajeva; swedish crime fiction; sexual violence; dead women; Stieg Larsson; Mons Kallentoft; Lars Kepler; Maria Nikolajeva; svenska deckare; sexuellt våld; döda kvinnor;

  Sammanfattning : This essay aims to examinate how the dead woman is described in three swedish crime fiction- novels. The novels included in my study is Stieg Larsson ́s Män som hatar kvinnor, Mons Kallentoft ́s Den femte årstiden and Lars Kepler ́s Stalker. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering kontra hållbarhetsprestation : En fallstudie om ICA Sveriges miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Söderlind; Maria Bergdalen; Caroline Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Corporate management; Environment; Sustainability reporting; implementing sustainability; sustainability performance; control tools; Hållbarhet; Styrning; Miljö; Greenwashing; VDT; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering kontra hållbarhetsprestation - En fallstudie om ICA Sveriges miljöarbete  Bakgrund och problem: Oron angående världens miljöpåverkan har ökat på senare tid och ett område som fått mycket uppmärksamhet gällande hållbarhetsfrågor är konsumtion, där just livsmedelskonsumtion står för en stor del av världens miljöpåverkan. Då ICA är Sveriges ledande aktör inom dagligvaruhandeln har de stor möjlighet att bidra till arbetet för ett mer hållbart samhälle. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers förhållningssätt i möten med barnen på förskolan : En observations- och intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Pettersson; Maria Signal; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förhållningssätt; interaktion möten; pedagoger;

  Sammanfattning : I förskolan sker ständiga möten mellan människor och den tidigare forskningen i vår studie visar att pedagoger med sitt förhållningssätt och sin kompetens avgör kvaliteten på verksamheten. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2018, s. LÄS MER

 5. 5. På egna ben. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av sin introduktion

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Danielsen; Kamilla Pettersson; [2018-07-10]
  Nyckelord :Bemötande; Förväntningar; Handledning; Mentorskap; Struktur; Utvärdering;

  Sammanfattning : Background: Working as an intensive care nurse means making rapid and difficult decisions in a high-tech and complex environment. There are high demands on competence and the work can be experienced challenging but also stressful. Being a new graduate in the field of intensive care and come to the new workplace can be perceived to be overwhelming. LÄS MER