Sökning: "nackdelar med cykel"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden nackdelar med cykel.

 1. 1. Human Centric Lighting : Automatisk belysningsvariation för hälsa, välbefinnande och elsparande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Karin Möttönen; Mikael Hedén; [2019]
  Nyckelord :Energy; Light; Lighting; Human Centric Lighting; LED Light-emitting-diode ; Energy efficiency; Health; Smart lighting; Energi; Belysning; Human Centric Lighting; LED; Behovsanpassning; Energibesparing; Hälsa; Smart belysning;

  Sammanfattning : Examensarbetet är en undersökning avseende implementering av Human Centric Lighting (HCL)- system i hemmamiljö. En litteraturstudie har genomförts om HCL, dess effekter på människan och LED-belysningens påverkan både på människan och miljön. LÄS MER

 2. 2. Cirkulär ekonomi hos AF Bostäder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; cirkulär ekonomiska lösningar; delningsekonomi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Human activity in the form of unnecessary consumption is one of the reasons to why we have come to experience climate change. A circular economy is an alternative to the linear economy that promotes consumption, and is based on a theory where waste is turned into resources again in a closed loop. LÄS MER

 3. 3. Single cylinder research engine multi-spark ignition system

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Andreas Lius; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta projekt presenteras ett arbete där en serieproducerad 5 cylindrig motor med gasdrift modifieras till drift på enbart en cylinder. En konceptstudie genomförs där för och nackdelar vägs mot varandra där sedan ett koncept implementeras. LÄS MER

 4. 4. Stadsdelsgränser i Stockholm : Hur påverkar de livet i staden?

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Linda Langefors; [2016]
  Nyckelord :social integration; människors rörelser i staden; den byggda miljön;

  Sammanfattning : In today’s society, there are very high expectations on urban planning and it´s possibilities to contribute to a good city and a good life for the citizens. A planner has to have both economical, ecological and social sustainability in mind while developing the city. LÄS MER

 5. 5. Power-to-Heat as a flexibility resource to facilitate introduction of intermittent renewable energy sources

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Elektroteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :John Da Costa Stranne; Christoffer Josefsson; [2016]
  Nyckelord :DSO; Flexibility; Power-to-Heat; P2H; District Heating; Electricity; Potential; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fossilbaserad elproduktion i Sverige fasas ut allt mer och ersätts med förnybara energikällor. Omställningen till ett mer förnybart energisystem fortgår redan nu eftersom intermittenta förnybara energikällor, såsom vindkraft, driftsätts varje år. LÄS MER