Sökning: "nivåanpassad idrott"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden nivåanpassad idrott.

 1. 1. Motivation - en framgångssaga : En undersökning om Motivation i skolämnet Idrott och Hälsa Åk 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mathias Jansson; [2018]
  Nyckelord :Engagemang; Fysisk aktivitet; idrottslärare; Idrott och hälsa; motivation;

  Sammanfattning : Orden motivation och motivationsarbete är två ord som hör hemma i skolans värld men även utanför skolans väggar. De är i synnerhet viktiga inom ämnet idrott och hälsa, då många elever inte deltar i idrottsundervisningen idag. Det är lättare att prata om motivation än att utföra det praktiskt. LÄS MER

 2. 2. Kunna lära ut eller kunna det man lär ut : en undersökning av gymnasieelevers uppfattning om lärarkompetens inom ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Carling; Robert Wallsten; [2006]
  Nyckelord :idrottslärare; lärarkompetens; idrottsundervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att undersöka gymnasieelevers uppfattning om på lärarkompetens i ämnet idrott och hälsa. Vår frågeställning var följande: Vilka delkompetenser hos idrottsläraren anser gymnasieeleverna vara primära för att denne skall vara en bra lärare? Delkompetenserna som vi då avser är pedagogisk, idrottslig, vetenskaplig, politisk och social kompetens. LÄS MER