Sökning: "interpretationsarbete"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet interpretationsarbete.

 1. 1. Att sjunga med liv och känsla : En studie om interpretation ur ett hermeneutiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Stina Hederstedt; [2015]
  Nyckelord :Singing; interpretation; expressions; musical interpretation; hermeneutics  ; Sång; interpretation; uttryck; musikalisk gestaltning; hermeneutik;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete utforskar min egen interpretationsprocess och musikaliska gestaltning av stycket O wüsst’ ich doch den Weg zurück tonsatt av Johannes Brahms (1833-1897), text av Klaus Groth (1819-1899) utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Insamling av data har skett under en termin med hjälp av loggbok och videoinspelning. LÄS MER

 2. 2. Omväxling förnöjer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ida Olsson; [2014-08-12]
  Nyckelord :opera; musikal; musikdramatisk gestaltning; interpretationsarbete; intersektionalitet; humor; hierarkier; normer; maktordningar;

  Sammanfattning : Den analytiska och teoretiska delen av arbetet presenterar begreppet intersektionalitet och undersöker humoristisk gestaltning av musikdramatik utifrån detta synsätt. Studien undersöker vilka normer och maktordningar som visar sig genom den humoristiska gestaltningen och ställer frågor runt varför dessa uppstår och hur man skulle kunna förändra detta. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga tonsättare : interpretationsarbete och framförande av orgelmusik komponerat av fyra kvinnliga tonsättare

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Maria Grönhaug; [2012]
  Nyckelord :orgel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER