Sökning: "offert program"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden offert program.

 1. 1. Utvecklingav ordersida i SmartOff 2.0

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Linus Kardell; [2017]
  Nyckelord :smartoff; webb; bootstrap; order program; typescript; knockout.js; smartoff; webb; bootstrap; orderprogram; typescript; knockout.js;

  Sammanfattning : SmartOff är ett småföretag i Fellingsbro som utvecklar en webbapplikation för hantering av ordrar, offerter, planering, fakturor o s v. Företaget grundandes och ägs av Henning Baeckström. Deras huvudprodukt, SmartOff, är ett orderprogram för småföretag. LÄS MER

 2. 2. Kalkylmall i BidCon : En kalkylmall i BidCon som underlättar kalkylarbetet för inblandade yrkeskategorier på Selbergs Entreprenad AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Rödén; [2016]
  Nyckelord :Bygg; kalkyl; bidcon;

  Sammanfattning : Idag utförs de flesta byggprojekt med fast pris vilket kräver att entreprenören tidigt tar fram kostnader för att utföra projektet. Att ta fram alla kostnader för ett projekt kallas kalkylering och omfattar mycket arbete och stor kompetens av de inblandade. Att skapa en kalkyl kan göras på många olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Automatiserade kostnadsberäkningar för plattformningsverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Philip Nordström; Mario Mamic; [2013]
  Nyckelord :Automatiserad konstruktion; Regressionsanalys; Case-based Reasoning CBR ; Pressverktyg;

  Sammanfattning : I dagsläget saknar Thor Ahlgren AB underlag för att på ett enkelt sätt kunna kalkylera och uppskatta priset för ett pressverktyg. När företaget får en förfrågan från kund angående huruvida de kan producera en detalj måste de återkomma med en offert till kunden där ett pris för verktygskostnaden är inkluderad. LÄS MER