Sökning: "returvolym"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet returvolym.

  1. 1. Differentierad returhantering där kunden registrerar returen online - En metod för att utveckla arbetet med returer för e-handlare i klädbranschen?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ellinor Joelsson; Linnéa Ragnell; [2018-06-26]
    Nyckelord :Differentierad returhantering; returer; e-handel; klädbranschen; onlineregistrering; segmentering; customer journey; returvolym; gatekeeping; avoidance; omvänd logistik;

    Sammanfattning : E-handel av kläder fortsätter att öka och följaktligen ökar andelen konsumentreturer. Det väckte intresset av att undersöka hur arbetet med returer för e-handlare i klädbranschen kan förändras. LÄS MER