Sökning: "returer"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet returer.

 1. 1. Sustainability in returns : Analysis into the e-commerce market and proposal of a framework to improve environmental performance

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lucas Cornelis Veldkamp; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The e-commerce sector has seen exponential growth in the recent years, and will continue this trend in the years to come. Not only has the overall volume of sales (in SEK) increased, certain sectors have seen an increase in the return rates. LÄS MER

 2. 2. Spelar tillgången till fysiska butiker någon roll? : En kvalitativ studie om Generation Ys användning av e-handel för mode

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Söreng; Klara Kindlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att handla mode via e-handel är idag lika självklart som att handla mode i fysiska butiker. Då många konsumenter utnyttjar e-handelns för att handla modevaror är det intressant för företag att få en förståelse för konsumentbeteende online. LÄS MER

 3. 3. E-handels returer & miljöpåverkan : En kvalitativ studie om e-konsumenters returbeteende och medvetenhet kring returers miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Gunnhildur Pétursdóttir; Dilbar Ali Ghafoori; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; returns; consumer behaviour; environment; sustainability; awareness; communication; E-handel; returer; konsumentbeteende; miljö; hållbarhet; medvetenhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom e-handel växer i snabb takt och har lett till att konsumenters köpbeteende har förändrats. E-handeln erbjuder konsumenten en bekvämare köpresa med fler utökade alternativ som utbud, priser, transaktioner och leveranser (Botsman 2010; Lewis & Dart 2014). LÄS MER

 4. 4. Snabbt, billigt och nära. En kvantitativ undersökning av service vid leverans till utlämningsställe

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alla Belova; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Last mile-leverans; servicekvalitet; servicebekvämlighet; SERVCON-modellen; Kano-modellen; serviceattribut; kundtillfredsställelse; utlämningsställe.; Social Sciences;

  Sammanfattning : E-retailers all over the world are facing increased competition due to the rapid development of the e-commerce sector. In this light, delivering positive service experience to customers is often named as one of the keys to successful business. LÄS MER

 5. 5. En analys av de viktigaste slagen i tennis

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematisk statistikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johan Pantzerhielm; [2020]
  Nyckelord :Tennis; Serve; Return; Sport Analysis; Tennis; Serve; Retur; Sportanalys;

  Sammanfattning : Tennis är en sport som ständigt förändras. Nya data som analytikern Craig O'Shannessy tagit fram visar att en klar majoritet av alla poäng är korta, det vill säga poäng som innehåller fyra eller färre slag. Den spelare som vinner flest av dessa tenderar även att stå som segrare i slutet av matchen. LÄS MER