Sökning: "ordinlärning högstadiet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ordinlärning högstadiet.

 1. 1. Skönlitteraturen och ordförrådet – en studie om andraspråkslärares inställning till skönlitteraturläsning som ordinlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ida Blomqvist; [2012-07-09]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; ndraspråksutveckling; lexikon; ordförrådsutveckling; skönlitteratur; litteratur; implicit explicit inlärning;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSIS133, Svenska som andraspråkVårterminen 2012Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 2. 2. Ordinlärning i främmande språk : en studie av några läromedel i franska för högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Jonsson; [2003]
  Nyckelord :Languages and linguistics; Språkinlärning; ordinlärning; franska; läromedel; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : Mitt syfte med detta arbete har varit att undersöka ordinlärning i franska för årskurserna 7-9. Då jag själv har fått lägga ner mycket tid på ordinlärning i mina franskstudier har jag kommit att ställa mig frågan hur man arbetar med ordutlärning i nybörjarundervisningen på högstadiet. LÄS MER