Sökning: "parent education"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden parent education.

 1. 1. TEACHER QUALITY AND PARENT EDUCATION: THEIR RELATIONSHIP TO STUDENT ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Azzah Alghamdi; [2020-09-08]
  Nyckelord :teacher quality; student achievement; parent education; Nordic; Gulf; TIMSS2015;

  Sammanfattning : Aim: The main aim of this thesis is to explore the relationship between studentmathematics achievement, teacher quality (educational level/ specialization)and parents’ educational level in Nordic and Gulf countries. Furthermore, thisthesis seeks to investigate interactions between teacher quality and parents’educational level in their relation to student mathematics Achievement. LÄS MER

 2. 2. An Exploratory Study of the Everyday Life of Swedish Children on Home Parenteral Nutrition and Their Families

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Child; Everyday life; Families’ experiences; Home parenteral nutrition; Intestinal failure; Parenteral nutrition;

  Sammanfattning : Background: Improved survival rates of preterm infants and critically ill children has resulted in an increasing number of children growing up on HPN. However, how the child and the child’s family experience HPN is sparsely studied. LÄS MER

 3. 3. Partners upplevelser av att ge stöd vid amning : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Claeson Sörli; Davinia Naranjo García; [2020]
  Nyckelord :Breastfeeding; Partner; Support; Experiences; Midwives; Amning; Partner; Stöd; Upplevelser; Barnmorska;

  Sammanfattning : Amning innebär hälsofördelar för både mamma och barn både på kort och på lång sikt. World Health Organization rekommenderar helamning under barnets första halva levnadsår och delamning till barnet är minst två år gammalt. LÄS MER

 4. 4. Vad behöver du av mig? : En kvalitativ studie om arbete med barn i kris och trauma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emilia Karlsson; Valentina Staffansson; [2020]
  Nyckelord :Relationship; hard situations; crises; knowledge; Education crisis; relationship competence; Preschool; security; emotions.; Relationer; svåra situationer; krispedagogik; relationer; förskola;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine preschool teachers’ knowledge and expertise in the approach  to children who are experiencing crisis and trauma. Our research aims to explore if the preschool  teachers’ methods in the work with small children in crisis are theory-based, and if not - what  kind of knowledge do they have to stand on in the meeting with children in crisis and trauma. LÄS MER

 5. 5. Effekterna av mödrars utbildningsnivå på amningsfrekvensen : En strukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cecilia Anttila; [2020]
  Nyckelord :amning; attityder; utbildningsnivå; socioekonomisk status; mödrar;

  Sammanfattning : Amning ger stora hälsofördelar för både mödrar och spädbarn. Sverige står bakom WHO:s rekommendation om att amma exklusivt upp till 6 månader. Amningsfrekvensen är låg trots alla positiva hälsoeffekter som amning medför. Flera socioekonomiska faktorer påverkar amning. LÄS MER