Sökning: "plant-based meat"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden plant-based meat.

 1. 1. Our Urban Kitchen : cultivating social infrastructure through narratives

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Johan Campanello; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the age of urbanisation and digitalisation it is easy to forget how important physical meetings and interactions are for our well-being. Open for anyone, the purpose of Our Urban Kitchen is to bring people together around the act of cooking and eating. The kitchen is to be situated in the future park Fållan in Slakthusområdet, Stockholm. LÄS MER

 2. 2. EN KVANTITATIV STUDIE AV LIVSMEDELSVAL MED FOKUS PÅ FETTKVALITET VID LCHF

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Linn Seppälä; Björn Tedestam; [2021]
  Nyckelord :LCHF; fettkvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund. Befintlig forskning som studerat LCHF (Low Carb High Fat) har huvudsakligen undersökt hur dieten påverkar individers hälsa. Det saknas studier på hur LCHF ser ut i praktiken och i synnerhet i Sverige.  Syfte. LÄS MER

 3. 3. Effekten av en vegansk måltid på postprandiell utsöndring av GLP-1 hos individer med diabetes typ 2 - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nathalie Bäck Jonsson; Emelie Grönvall; [2020-07-02]
  Nyckelord :diabetes typ 2; nutritionsbehandling; vegan; växtbaserad; vegankost; GLP-1; inkretiner; postprandiellt.; type 2 diabetes; nutritional therapy; vegan; plant-based; vegan diet; GLP-1; incretins; postprandial.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekten av en vegansk måltid på postprandiell utsöndring av GLP-1 hos individer med diabetes typ 2 – En systematisk översiktsartikelFörfattare: Nathalie Bäck Jonsson och Emelie GrönvallHandledare: Therese KarlssonExaminator: Klara SjögrenProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition 15 hpDatum: 2020-05-25Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom med stora hälsokonsekvenser. Livsstilsfaktorer som övervikt, fysisk inaktivitet och ohälsosamt ätande är stark kopplat till sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Nourishing a growing population : overcoming the challenge of B12 deficiency in an increasingly vegetarian world

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Helen Olga Thompson; [2020]
  Nyckelord :vitamin B12; lactic acid fermentation; vegan diets; micronutrient deficiency; sustainability; legumes;

  Sammanfattning : Increasing numbers of people are eliminating animal products from their diet in response to environmental concerns, as well as for human health reasons and in recognition of animal rights. Vitamin B12, an essential nutrient produced exclusively by bacteria and archaea, is present in animal products but is generally absent from unfortified plant foods. LÄS MER

 5. 5. Who is in charge of creating a plant-based future? A case study of how consumers are shaping the market for plant-based meat

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Chinh Cong Nguyen; Emma Sahlin; [2020]
  Nyckelord :Market shaping; plant-based meat; product qualification; product attachment; representational practices;

  Sammanfattning : Increasing concerns about lives of humans, animals and Earth have driven a transition towards an increasing consumption of plant-based foods. As a result, plant-based meat has been brought forward as a possible enabler of this transition. LÄS MER