Sökning: "positive partisanship"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden positive partisanship.

 1. 1. KÄNSLOR SOM ENGAGERAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Axelsson; [2023-02-10]
  Nyckelord :Affektiv polarisering; positiv partiidentifikation; valdeltagande; Europaparlamentsval Affective polarization; positive partisanship; turnout; European Parliament elections;

  Sammanfattning : Turnout in European Parliament elections are generally lower than in national elections, which is a democratic challenge. While previous research has established an association between affective polarization and turnout levels in national elections in several European multiparty systems, the question remains as to whether affective polarization might also increase turnout in European Parliament elections. LÄS MER

 2. 2. HÖGERPOPULISM OCH ABORTATTITYDER I POLEN OCH SVERIGE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mirjam Gustavsson; [2023-02-07]
  Nyckelord :Right-wing populism; partisanship; abortion attitudes; gender regimes; gender roles; Poland; Sweden Högerpopulism; partitillhörighet; abortattityder; jämställdhetsregim; könsroller; Polen; Sverige;

  Sammanfattning : Support for rightwing populist parties has increased in Europe over the last decade. Alongside the rise of rightwing populism that can be seen in many democratic states there has also been a shift in support for legally free abortion. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan partisympati och främlingsfientlighet : En kvantitativ studie av hur styrkan i sambandet påverkas av nyhetskonsumtion via sociala medier/internet och politiskt intresse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Victor Östman Dahlin; Allan Omanovic; [2022]
  Nyckelord :Selective exposure; political interest; news consumption; social media; internet; xenophobia; attitudes towards immigrants; partisanship;

  Sammanfattning : In this study, we explore two factors of selective exposure and their effect on the relation between political sympathies and xenophobic attitudes in Sweden. Previous studies implies that internet and social media-platforms, as well as political interest, are two important factors behind selective news consumption in todays fragmented media landscape. LÄS MER

 4. 4. Staying in the past – The relationship between social Identity and political integration of wellestablished immigrants An interview study about how social identity affects political integration among Turkish immigrants

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Attila Atik; [2021-07-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to provide a deeper knowledge about how we can understand that even wellestablished immigrants fall behind regarding political integration in Sweden. I have examined this topic by concentrating on the theory of social identity and its effects on the political integration of well-established immigrants. LÄS MER

 5. 5. LGBT+ rights and the gender gap : A comparative study of LGBT+ anti-discrimination legislation in the United States

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Herlitz Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :LGBT rights; female representation; gender gap; anti-discrimination; adoption;

  Sammanfattning : This thesis seeks to examine if there is a connection between female representation among U.S. legislators at state level and support of legislation protecting LGBT+ people from discrimination in terms of adoption and foster care. LÄS MER