Sökning: "anti-discrimination"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet anti-discrimination.

 1. 1. Allmänhetens försvarare eller statens förlängda arm?: Lokala antidiskrimineringsbyråers arbete mot diskriminering i Nederländerna

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Petra Elb; [2021-10-04]
  Nyckelord :anti-discrimination; human rights; human rights implementation; anti-discrimination agencies; non-governmental organisations; local actors; brokerage; broker; the Netherlands;

  Sammanfattning : Local actors working with human rights and legal aid are common in most countries. One ex-ample is local antidiscrimination agencies which can be found in countries such as Sweden, Spain and the Netherlands. LÄS MER

 2. 2. LGBT+ rights and the gender gap : A comparative study of LGBT+ anti-discrimination legislation in the United States

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Herlitz Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :LGBT rights; female representation; gender gap; anti-discrimination; adoption;

  Sammanfattning : This thesis seeks to examine if there is a connection between female representation among U.S. legislators at state level and support of legislation protecting LGBT+ people from discrimination in terms of adoption and foster care. LÄS MER

 3. 3. Algoritmer och AI - samtidens och framtidens diskrimineringsaktörer? En utredning av diskrimineringsrättsliga utmaningar vid tillämpning av algoritmisk arbetsledning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Saga Sthen; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; direkt diskriminering; Artificial Intelligence; algoritmisk arbetsledning; personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har satt sin prägel på anställningsförhållandet. Algoritmer och AI-system kan användas av arbetsgivare för att utöva arbetsledning, och av plattformsföretag för att fördela arbetskraft. LÄS MER

 4. 4. Diskrimineringslagen i praktiken : En intersektionell analys av Arbetsdomstolens domar i diskrimineringsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktoria Jendborn; [2021]
  Nyckelord :diskrimineringslagen; diskriminering; intersektionalitet; rättssociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. JÄMLIKHET OCH RESPEKTFULLA RELATIONER I KLASSRUMMET Intervjuer med högstadieelever födda i Syrien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Manal Abu Rashed; [2020-02-20]
  Nyckelord :könsroller; invandrarkultur; genus; gränssättande; arabisk uppfostran;

  Sammanfattning : Aims:Syrian children who have experienced the terror of civil war have happily found themselves in a peaceful Sweden, where there is a completely different value system and a different "normal" life. The purpose of this essay is to ex-amine some of these teen-agers' perception of new values and principles of gender equality and to observe the changes that have taken place in their way of thinking, especially as these children are raised according to the strict rules of Islamic-Arab tradition. LÄS MER