Sökning: "rösträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet rösträtt.

 1. 1. Lågt valdeltagande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ intervjustudie om nätverkets roll för ett politiskt deltagande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Karlsson Ahrén; [2022]
  Nyckelord :Valdeltagande; intellektuell funktionsnedsättning; civic voluntarism model; politiskt deltagande; rösträtt;

  Sammanfattning : Personer med intellektuell funktionsnedsättning påvisar ett lägre valdeltagande jämfört med övrig befolkning i Sverige. Vad detta beror på är inte helt självklart. LÄS MER

 2. 2. Vackert och fläckfritt suffragett-vanvett: Om våldets roll i den svenska kvinnorösträttskampen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Harriet Tollmar Thempo; [2022]
  Nyckelord :Våld; radikal flank; radical flank effects; sociala rörelser; kvinnlig rösträtt; Sverige; Storbritannien; suffragetter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis uses Blok and Haines theories on meaningful violence and the effect of radical flanks to examine the role of violence in the political debate on women's suffrage in Sweden. To do this the study takes a broader perspective on the women's suffrage struggle and examines the course of events and possible shifts in the Swedish debate on the issue of women's suffrage linked to violence by the international movement’s radical flank, the British suffragettes. LÄS MER

 3. 3. Allmänningar - framtidens skogsbruk: om att äga skog som allmänning och ägandeformen som hållbart alternativ till det statliga ägandet av skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Stenkvist; [2022]
  Nyckelord :rättsvetenskap; law; miljörätt; environmental law; allmänning; commons; skogsbruk; forestry; hållbar utveckling; sustainable development; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hållbarheten i att äga skog som allmänning och utforskar ägandeformen som alternativ till det statliga ägandet av skog. Det görs utifrån tesen att ett gemensamt ägande i form av allmänningar innebär en mer rättvis fördelning av resurser från skogsbruket och att ägandeformen skapar större möjlighet till ett ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i sitt lokala samhälle. LÄS MER

 4. 4. Vi äro »ingen» : Drivkraften bakom kampen för kvinnlig kommunal valbarhet i Falun 1905–1910

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jonas Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Kvinnlig rösträtt; kommunal valbarhet; politik; demokratisering; Falun;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie av den kvinnliga rösträttsrörelsen i början av 1900-talet. Innan kvinnor fick den fulla politiska rösträtten, fick de redan 1909 kommunal valbarhet, det vill säga att de kunde väljas till stadsfullmäktige. LÄS MER

 5. 5. Rösträtt för kvinnor - En komparativ uppsats om kampen för kvinnlig rösträtt i Storbritannien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabel Rosqvist Raicevic; [2021]
  Nyckelord :Rättshistoria; Rösträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, universal and equal suffrage is established in the first paragraph of the first chapter of the Constitution of Sweden. However, this has not always been the case considering the fact that many people have had to fight for the right to vote. LÄS MER