Sökning: "begreppshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet begreppshistoria.

 1. 1. Risk i ständig variation – en begreppshistorisk analys av riskbegreppet i svenska försvarspolitiska inriktningspropositioner.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefin Classon; [2020-06-15]
  Nyckelord :risk; begreppshistoria; försvarsbeslut; riskbegrepp; risksamhället; globalisering;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att bidra med kunskap om och i så fall hur betydelsen av ett begrepp med politisk mening förändrats över tid. Genom att studera fyra svenska försvarspolitiska inriktningspropositioners användning av riskbegreppet vid olika tidpunkter.Teori:Studiens teoretiska ramverk utgörs av Ulrich Becks teori om risksamhället. LÄS MER

 2. 2. Livsidealet i förändring : En komparativ litteraturstudie kring utvecklingsprocessen och definitionen av begreppet bushidō

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Linus Calais; [2020]
  Nyckelord :Samuraj; heder; begreppshistoria; Miyamoto Musashi; Yamamoto Tsunetomo; Inazo Nitobe; bushidō;

  Sammanfattning : The samurai has been viewed as the Oriental equivalent of the feudalistic knights of Europe ever since the Europeans of old first landed on the shores of Japan in the 16th century. This comparison was not only because of their positions as the military class of their respective societies, but also because of the similarities in ethics and morality causing them to personify the concept of chivalry. LÄS MER

 3. 3. Frihetens dialektik : En studie av politisk och existentiell frihet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Alice Hjort; [2020]
  Nyckelord :Mill; Sartre; liberalism; existentialism; freedom; liberty; conceptual history; dialectics; Mill; Sartre; liberalism; existentialism; frihet; begreppshistoria; dialektik;

  Sammanfattning : This is a conceptual historical study on the dialectic meaning of the concept of freedom. The purpose of this study is to examine John Stuart Mill’s and Jean-Paul Sartre’s usage of the concept of freedom, and to examine its dialectical meaning. LÄS MER

 4. 4. Bakom Kulisserna : En begreppshistorisk analys av begreppen ras och kultur i Vägen Framåt, 1946 – 1949

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elina Bergström; [2019]
  Nyckelord :Fascism; ras; kultur; begreppshistoria; Nysvenska rörelsen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur det personliga blev politiskt. En innehålls- och begreppsanalys av Socialdemokraternas kriminalpolitik 1970-2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Sillrén; [2019]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; kriminalpolitik; begreppshistoria; innehållsanalys; valmanifest; feminism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att analysera utvecklingen av Socialdemokraternas retorik i kriminalpolitiska frågor genom att placera den i en historisk kontext. Arbetet bygger på en studie av partiets valmanifest under perioden 1970-2018. LÄS MER