Sökning: "riksdagsdebatt"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet riksdagsdebatt.

 1. 1. När regeringen vill en sak men gör en annan... : En studie i hur regeringen hanterat frågan om ett erkännande av folkmordet på armenier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carina Persson; [2020]
  Nyckelord :genocide; recognition; acknowledgement; Armenian genocide; Seyfo; 1915; 1894-1924; Ottoman Empire; Turkey; young turks; Sweden; government; decision; parliament debate; split use of history; folkmord; erkännande; Armeniska folkmordet; Seyfo; 1915; 1894-1924; Osmanska imperiet; Turkiet; Ungturkarna; Sverige; regeringen; riksdagsdebatt; kluvet historiebruk;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att söka förklaring till varför den svenska regeringen valde att inte erkänna folkmordet på armenier/Seyfo samt undersöka på vilket sätt politiker använder sig av historia när de ska ta beslut i frågor som dels skett i en annan tid och som dels är obekväma att hantera. För att få svar på denna fråga har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 2. 2. Öppnandet av Statens institut för rasbiologi 1922 : Vägen mot tvångssteriliseringar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Dreydel; [2019]
  Nyckelord :rasbiologi; Herman Lundborg; riksdagsdebatt;

  Sammanfattning : Den 1 januari 1922 öppnade det Statliga rasbiologiska institutet i Uppsala. Institutet var det första av sitt slag i världen, men kom att bli en mellanhand för den rasbiologiska gemenskapen och fler institut växte fram runt om i världen. LÄS MER

 3. 3. En kritisk diskursanalys av en riksdagsdebatt om undantag i alliansens proposition om bristande tillgänglighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Saia Nawsad Said; [2019]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; regeringen; diskrimineringslagen; riksdagsledamöter; bristande tillgänglighet; socialt problem; undantag; makt; social ojämlikhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har skrivit under internationella konventioner om mänskliga rättigheter, vilka säger att diskriminering är ett brott mot den enskilde människans rättigheter. I denna uppsats utvecklas detta vidare genom att se över rättigheter hos personer med funktionsnedsättning i relation till vad politiker om de, som innehar en stor makt i samhället, framställer ett undantag som ett socialt problem i en diskrimineringslag-stiftning om bristande tillgänglighet, som ett socialt problem i en riksdagsdebatt från år 2014. LÄS MER

 4. 4. En kritisk diskursanalys av riksdagsdebatt om den svenska regeringens förhållningssätt till Turkiets ockupation av Afrin

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Rojin Tutak; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : The interpellation debate on Turkey's invasion of Afrin has been mentioned and circulated in the Swedish parliamentary debate. It is debated and discussed why the Foreign Minister Margot Wallström has not yet condemned the invasion, although Turkey's actions clearly show that the attack on the city has mainly hit Kurdish goals and groups in the city. LÄS MER

 5. 5. Kritiska perspektiv i adoptionsdebatten : En textanalytisk granskning av den politiska diskussionen om internationell adoption utifrån debatten om surrogatmödraskap

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Nyström; [2018]
  Nyckelord :Adoption; surrogat; surrogatmödraskap; textanalys; riksdagsdebatt; SOU; postkolonialism;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att granska den svenska politiska diskussionen om internationell adoption. Utifrån fyra kritiska perspektiv som är centrala i surrogatmödraskapsdebatten argumenteras för att dessa även går att applicera på diskussionen om adoption. LÄS MER