Sökning: "rûs"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet rûs.

 1. 1. Kan Binaural Beats påverka medvetandet och framkalla berusningseffekter? : Frekvensmönster och psykedeliska substanser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Bob Berg; [2019]
  Nyckelord :Binaural Beats; Digitala droger; DMT; Förändrat medvetandetillstånd; Hypnagoga;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se ifall man med hjälp utav binaural beats kan känna av berusning i form av ett psykedeliskt rus liknande substansen DMT (N, NDimetyltryptamine). Med hjälp av en kvalitativ metod i form av ett lyssningstest, tillsammans med forskning som finns kring substansen så visar det övergripande resultatet på att det inte är riktig berusning som upplevs, utan försökspersonerna visar symptom på det förändrade medvetandetillståndet som upplevs mellan vaka och sömn, det som även kallas för hypnagoga. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser, samtaler og ærlighet Sosialarbeideres bedømmelser og holdninger til etiske dilemmaer i boligvirksomheter for personer som nytter rusmidler

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristine Marie Eliasson; [2018-07-23]
  Nyckelord :Etikk; rusmisbruk; boligvirksomheter; vinjettmetoden; bedømmelser;

  Sammanfattning : Studiens mening var å undersøke hvordan sosialarbeidere på rus- og boligvirksomhetsfeltet i offentlige, private og idéburene organisasjoner i Göteborgsområdet resonerer og forholder seg til etikk, etiske retningslinjer på arbeidsplassen og etiske dilemmaer som oppstår i arbeidet. Hvordan avvikelser fra etisk handling (som i denne kontekst oversattes til å avslutte boendeplasseringen i fortid) legitimeres inngikk også i studiens mening. LÄS MER

 3. 3. Nutrient concentrations before and after the Focus on Phosphorus project in E23 catchment

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Åsa Larsson; [2018]
  Nyckelord :phosphorus; Greppa fosforn; two-stage ditch; structure liming; sedimentation pond;

  Sammanfattning : Between 2007-2014, as part of the Greppa Näringen, there was a subproject on phosphorus losses called Focus on Phosphorus (FoP; Greppa Fosforn). Previous measures on eutrophication mainly focused on nitrogen leakage, whilst the purpose of FoP was to test already known mitigation methods against phosphorus losses in the field. LÄS MER

 4. 4. Dietary intake estimations of phosphorus : based on Swedish Market basket data 1999-2015

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Karolina Andersson; [2018]
  Nyckelord :phosphorus intake; Market basket study; calcium to phosphorus ratio; in-organic phosphorus; additives;

  Sammanfattning : Concerns regarding excessive phosphorus intake has been raised in the USA due to an increased usage of phosphorus containing additives in the food industry. Phospho-rus containing additives (inorganic phosphorus) are for example found in processed meat and cola-flavoured soft drinks. LÄS MER

 5. 5. Tro via rus : Svenskars andliga sökande via psykedeliska substanser

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Amanda Bärj; [2018]
  Nyckelord :alternativ religion; droger; existentiella livsåskådningar; informationssamhälle; nyreligiositet; postmodern andlighet; psykedeliska; transpersonella;

  Sammanfattning : Avsikten med studien är att undersöka om användningen av psykedeliska droger i syfte av att nå religiösa mål ökar i Sverige. Studien utgår ifrån ett religionssociologiskt perspektiv för att besvara varför alternativa livsåskådningar uppstår i samband med användandet av psykedeliska droger. LÄS MER