Sökning: "refugee women"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden refugee women.

 1. 1. Hinder och begränsningar för flyktingkvinnor i Sverige att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR): En kvalitativ undersökning om flyktingkvinnors barriärer till SRHR-vård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nadia Lazaroo; [2020-07-01]
  Nyckelord :Sexual and Reproductive Health and Rights; SRHR; refugee women; Sweden; healthcare; gender;

  Sammanfattning : Health is a universal human right which includes ones sexual and reproductive health and rights (SRHR). It is covered in the UN’s Sustainable Development Goals as a vital part for women’s health, yet for many women these rights are not followed through. This is highlighted as a result of gender inequality. LÄS MER

 2. 2. Hagar. Sedd av Gud! Osedd av människor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ann-Sofie Orrdal; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how the biblical person Hagar, who was African, woman and slave, has been seen on through history. I will also examine how Hagar is seen in a context of our time, as an identification for women who are marginalized. These two interpretations will be compared and discussed. LÄS MER

 3. 3. Sanitation in Moria : The Sphere minimum standards and sustainability in a protracted crisis

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Karoliina Korhonen; [2020]
  Nyckelord :refugees; Moria; sustainability; Sphere minimum standards; protracted crisis; crisis; sanitation; WASH; refugee camp; Greece; asylum seekers; environment; health; humanitarian action; development; Lesbos;

  Sammanfattning : With over 19,200 asylum seekers living on its premises, the Moria refugee camp is operating way over its capacity of 3000 residents. Due to the uncontrolled, rapid growth of the camp, the existing sanitation infrastructure has fallen into disrepair under excessive usage. LÄS MER

 4. 4. Trafficking för sexuella ändamål som grund för asyl : En feministisk analys av det asylrättsliga skyddet för kvinnor som utsatts för eller riskerar utsättas för trafficking

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Grundström; [2020]
  Nyckelord :non-refoulement; refugee law; human rights law; mänskliga rättigheter; trafficking; migrationsrätt;

  Sammanfattning : Trafficking in persons for sexual purposes is a modern form of slavery which causes serious violation of fundamental human rights. Despite that, trafficking victims are often left without international protection. Furthermore, the majority of the victims of trafficking for sexual purposes are women. LÄS MER

 5. 5. Det är inte detsamma i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adelina Asani; Mirjeta Rustemi; [2020]
  Nyckelord :Flyktingar; Kosovoalbaner; Sociala nätverk; Socialt kapital;

  Sammanfattning : Föreliggande studie fokuserade på att skapa en förståelse för hur kosovoalbaner som immigrerade till Sverige under 1990-talet använde sig av sociala nätverk. Syftet var att undersöka hur flyktingar som var bosatta i Sverige under en längre tid nyttjade sitt sociala nätverk för att integrera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER