Sökning: "religioner i usa"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden religioner i usa.

 1. 1. Religion som politisk maktfaktor i USA : Kampen om den moraliska kompassen

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Roger Wisberg; [2009]
  Nyckelord :religion; politik; makt; diskursanalys; kristna högern;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa den kristna högerns engagemang inom politiken i USA. Detta utreds med hjälp av frågorna; hur har den politiska inriktningen i USA påverkats av den kristna högerns engagemang i politiken? På vilket sätt kan den kristna högern ses som en politisk maktfaktor? Vilket eller vilka mål har den kristna högern med sitt politiska engagemang? En diskursanalytisk metod används eftersom den är inriktad på att se förändringar i politiska processer, och den teoretiska ansatsen utgår från de två begreppen makt och diskurs som båda på olika sätt anknyter till diskursanalysen. LÄS MER

 2. 2. Wicca : en religionsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Caroline Gustafsson; [2007]
  Nyckelord :wicca; nypaganism; satanism; gudinnetro; nya religiösa rörelser; coven; årscykel; panteon; naturreligion; wiccan;

  Sammanfattning : Wicca är en ny naturreligion som skapades på 50-talet av en man vid namn Gerald B. Gardner. Gardner hämtade inspiration av många vänner, som till exempel Aleister Crowley som var en viktig del inom satanismen. LÄS MER