Sökning: "säkerhetisering eu"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden säkerhetisering eu.

 1. 1. Migration vid EUs yttre gräns - En granskning av Partnerskapet för rörlighet mellan EU och Marocko

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Markus Lewin; [2018]
  Nyckelord :Marocko; Europeiska Unionen; Sub-Sahariska Migranter; Säkerhetisering; Representation; Mänskliga Rättigheter; Migration; Gränser; Spanien. Morocco; European Union; Sub-Saharan Migrants; Securitization; Human Rights; Borders; Spain.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer att undersöka policydokumentet Partnerskapet för rörlighet mellan Marocko, Europeiska Unionen (EU) och EU:s medlemsstater som ingicks 2013. Uppsatsen ämnar att utöka förståelsen för hur Sub-Sahariska migranter i Marocko representeras som ett problem i Partnerskapet för rörlighet av EU och EU:s medlemsstater och vilken innebörd det har för deras möjligheter att migrera till Europa. LÄS MER

 2. 2. Den svenska modellen i gungning : en kritisk textanalys av Socialdemokraternas invandringsdiskurs 2013 och 2017

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sanne Malmberg; [2018]
  Nyckelord :Diskursanalys; EU; existentiellt hot; ”flyktingströmmar”; invandring; migration; mänskliga rättigheter; reglerad invandring; Sverige; säkerhetisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I studien granskas invandringsdiskursen i Sverige under en tid då högerextremism växer. Ett politiskt klimat som resulterat i ett hårdare språk och hårdare attityder mot flyktingar. LÄS MER

 3. 3. Svensk klimatpolitik i förändring - En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Norell; [2018]
  Nyckelord :Inramning; Klimatförändringar; Köpenhamnsskolan; Sverige; Säkerhetisering;

  Sammanfattning : During a relative short time climate change has started to be regarded as a threat to international security. The question embarks if this international trend of securitization of climate change can be identified in Sweden as well. Sweden joined the EU 1995 and thus began an internationalization of Swedish politics. LÄS MER

 4. 4. Europa börjar bygga murar, och sitter bakom dem och kurar - En diskursanalys av EUs säkerhetisering av migration under åren 2015 till 2017

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sundin; Agnes Bolling; [2018]
  Nyckelord :Säkerhetisering; Migration; EU; Schengen; Bibehållande av säkerhetisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar avstamp i teorin om säkerhetisering för att, genom en kvalitativ diskursanalys, utreda hur säkehetiseringen av migration inom EU tagit uttryck i och med flyktingkrisen 2015. Studien syftar till att undersöka hur en säkerhetisering inte upphör utan snarare lever kvar och förnyas när frågan, i detta fall migration, blir fokus på dagordningen igen. LÄS MER

 5. 5. ”Vi” och ”de andra” – Medborgare vs. ”Främling”? : Hur inkludering och exkludering ”görs” i den svenska säkerhetsdiskursen av regeringen och riksdagen i relation till terror- och migrationskrisen mellan 2015 och 2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jasmin Doreen Lind; [2018]
  Nyckelord :discourse analysis; inclusion and exclusion; migration crises; security discourse; securitization; terror crises; we and the others; diskursanalys; inkludering och exkludering; migrationskris; säkerhetsdiskurs; säkerhetisering; terrorkris; vi och de andra;

  Sammanfattning : The thesis subject is based on a report published by Amnesty International with the title ”Dangerously Disproportionate: The ever expanding security state in Europe”. The report accuses EU states of an ongoing securitization due to terrorism and the migration crises that has led to the discrimination of especially Muslims and foreign nationals. LÄS MER