Sökning: "sändaren"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet sändaren.

 1. 1. Klotter 4-ever. En språkvetenskaplig analys av klotter på Hisingen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Pia Nilsson; [2019-02-05]
  Nyckelord :klotter; graffiti; sociolingvistik; typografi; Sprachtheorie;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att dokumentera klotter på utvalda platser på Hisingen, undersöka vilka mönster som finns i materialet och att genom språkvetenskapliga analyser och jämförelser med andra klottersammanställningar avgöra vad dessa mönster kan säga om samhället år 2018. Metoden för insamling av material är fotografering av klotter på specifika platser och analysmetod är kategorisering och uppdelning av det fotograferade materialet som därefter kopplas till teori. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation av intern ekonomiinformation : en fallstudie av kommunikationsbarriärer i ett större företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lorraine Atlegard; Kristina Grönlund; [2019]
  Nyckelord :accounting management; accounting communication; internal communication; business communication; communication barriers challenges; intern redovisning; redovisningskommunikation; intern kommunikation; företagskommunikation; kommunikationsbarriärer utmaningar;

  Sammanfattning : Det är sedan länge konstaterat att intern kommunikation har stor betydelse för företagets framgång. Syftet med att kommunicera intern ekonomiinformation är att redogöra för den ekonomiska situationen samt att ge en bild av företagets framtida utveckling. En viktig faktor med intern ekonomiinformation är att skapa målöverenstämmelse. LÄS MER

 3. 3. Typographical trust issues : The impact of font types on trust in the context of online banking websites

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Freja Matsdotter; Lellah Johanna Turesson; [2019]
  Nyckelord :font; online banking; trust; trustworthiness; typography; web design; font; typsnitt; internetbank; tillit; pålitlighet; typografi; webbdesign;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine if font choices affect how text and sender are perceived in the context of online banking websites. Large amounts of money are invested to produce effective design units; therefore, graphic designers need to be aware of how their font choices impact the readers’ perception of text. LÄS MER

 4. 4. Quality assessment of mineral wool insulation plates : Using ultrasonic non-destructive testing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Linus Ikonen; Daniel Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Non-destructive testing; linear ultrasound; mineral wool; fibrous materials; acoustics; frequency response; signal attenuation; Oförstörande provning; linjärt ultraljud; stenull; fibrösa material; akustik; frekvenssvar; signalförsvagning;

  Sammanfattning : In the manufacturing process of mineral wool insulation plates, defects arise, such as unmelted base minerals and uncured binder which gets embedded within the plates. To be able to sort out these defective plates from a manufacturing line, a reliable quality assessment is needed. LÄS MER

 5. 5. Antenna Selection and Bit Allocation Strategies for Generalized Spatial Modulation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nilab Ismailoglu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spatial Modulation (SM) is a novel transmission technique for Multiple InputMultiple Output (MIMO) systems. In SM, a block of information bits is dividedinto two, and mapped to constellation symbols and spatial symbols. Spatialinformation is carried by the active transmit antenna index for each transmittedblock. LÄS MER