Sökning: "se patienten"

Visar resultat 21 - 25 av 7694 uppsatser innehållade orden se patienten.

 1. 21. Operationssjuksköterskors upplevelser av teamarbete på operationssalen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Farhan Warsan; Helena Viveka Önsten; [2022]
  Nyckelord :Teamarbete; upplevelser; operationssjuksköterska; operationssal; kommunikation; patientsäkerhet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteamet är ett multiprofessionellt team, där alla parter har en viktig roll i arbetet för att säkerställa patientsäkerheten och få till ett så bra resultat som möjligt för patienter. Ett välfungerande teamarbete på operationssalen bidrar till att öka patientsäkerheten, där operationssjuksköterskan har ett viktigt ansvar att leda arbetet och värna om patienten för att säkerställa god, säker vård. LÄS MER

 2. 22. Hinder och möjligheter för munvård inom palliativ vård : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Enoz Issa; Erika Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Munvård; Palliativ vård; Sjuksköterska; Munhälsobedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att lindra patientens fysiska, psykiska, existentiella och psykosociala behov är målet för palliativ vård. En av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård är symtomlindring. Ohälsa i munnen orsakar onödigt lidande för patienten och har en negativ inverkan på patientens välbefinnande och livskvalitet. LÄS MER

 3. 23. Ambulanspersonalens upplevelse och hantering av stress inom den prehospitala akutsjukvården : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eric Johansson; Anton Önell; [2022]
  Nyckelord :Ambulance staff; Support functions; Stress; Experience; Environment; Stress; Ambulanspersonal; Stödfunktioner; Upplevelse; Miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön för ambulanspersonal är frekvent präglat av stress, trauman och stressfulla situationer som kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar. Hantering och åtgärder mot stress är av stor vikt för att behandla och motverka ohälsa. LÄS MER

 4. 24. Patienters upplevelser av psykiatrisk vård vid samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och substansbrukssyndrom En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik

  Författare :Liliane Mukiza; [2022]
  Nyckelord :Patient Experiences; Psychiatric care; Mental illness; Qualitative study och Substance use disorder; Comorbidity.; Patientens upplevelse; psykiatrisk vård; psykisk ohälsa; Kvalitativ litteraturstudie; substansrelaterade syndrom; samsjuklighet.;

  Sammanfattning : Samsjuklighet i form utav psykisk ohälsa och substansbrukssyndrom är ett nationellt omfattandefolkhälsoproblem. Personer som lever med samsjuklighet söker sig ofta till vården vilket ställerkrav på den vård som erbjuds inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 5. 25. Feasibility of single time point dosimetry during 177Lu-PSMA-617 treatments of prostate cancer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Elias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Standard dosimetry methods for radionuclide therapies re- quire imaging at multiple time points post injection. An alternative method has been presented in the literature that uses previously acquired pharma- cokinetic data to create so-called dose factors. LÄS MER