Sökning: "service encounters"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden service encounters.

 1. 1. Identifying & Evaluating SystemComponents for Cognitive Trustin AI-Automated Service Encounters : Trusting a Study- & Vocational Chatbot

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Joakim Eklund; Fred Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Trust; Automation; Service Encounters; Human-Computer-Interaction; Social Chatbot; Benevolence; Integrity; Ability; Transparency; Biases; System Performance.;

  Sammanfattning : The intensifying idea that AI soon will be a part of our everyday life allows for dreams about the complex relationship we one day could have with non-biological social intelligence. However, establishing societal and individual acceptance of AI-powered autonomy in disciplines built upon to the reliance to human competence raises a number of pressing challenges. LÄS MER

 2. 2. Where are you? : A qualitative investigation of self-service technology in the hotel industry

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sara Fredriksson; Anna Schmidt; [2019]
  Nyckelord :self-check-in; SST in the hotel industry; SST customer roles; attitude towards SST; value creation in SST encounters; SST co-production;

  Sammanfattning : Throughout the last years, the service encounter has gone through drastic changes due to rapid technological developments. The research area of service marketing is therefore putting a stronger focus on the academic field of technology-infused service encounters. LÄS MER

 3. 3. 'Do No Harm' With Pictures of Palestine

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Iuna Vieira; [2019]
  Nyckelord :Representation; Conflict Transformation; C4D; Participatory Media; Palestine;

  Sammanfattning : Active listening, dialogue, trust-building, participation and local ownership – the fields of conflict transformation and Communication for Development (C4D) share many of their key principles and approaches. Despite these parallels, academic literature that evaluates the relationship between these two fields remains scarce. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda tolk i möten med patienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mirjam Törnberg; Clara Baldinger; [2018]
  Nyckelord :communication; experience; health care; interpreter; nurse; kommunikation; sjuksköterska; sjukvård; tolk; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid ett vårdande möte där sjuksköterskor möter patienter med ett annat språk uppstår ett kommunikationsproblem. I dessa lägen kan en auktoriserad tolk behövas. Behovet av auktoriserad tolk ökade i samband med att immigrationen växte och samhället blev flerspråkigt. LÄS MER

 5. 5. Managing the gaps between intended and enacted value propositions : A qualitative study exploring internal marketing in a retail context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Victoria Starkhammar; Anna Neglén; [2017]
  Nyckelord :value proposition; retail; internal marketing; frontline employee; customer service concept; service; service managemet; retail management; intended value proposition; enacted value proposition;

  Sammanfattning : The fierce competition on the retail market has led firms to stop focusing on firm-customer transactions and start focusing on firm-customer relations. New customer demands makes it impossible for firms to gain a sustainable advantage by focusing only on their goods assortment. LÄS MER