Sökning: "stereotypen"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet stereotypen.

 1. 1. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 2. 2. Mannen, myten, stereotypen : En semiotisk analys av maskulinitet i Axe reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Green; Johanna Ultege; [2020]
  Nyckelord :advertising; masculinity; norm; gender; gender order; stereotype; identity; semiotics; reklam; maskulinitet; norm; genus; könsmaktsordning; stereotyp; identitet; semiotik;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie kring mediers reproduktion av stereotyper och hur maskulinitet framställs inom reklam. Axe är ett av de ledande varumärkena inom industrin för manliga skönhetsprodukter och är ett företag som har fått mycket kritik för att reproducera toxisk maskulinitet och sexism genom sin marknadsföring. LÄS MER

 3. 3. Flickskolan och det kvinnliga medborgaridealet  -Örebros kommunala flickskola, läsåren 1956-1958

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Angelica Svedbo; Beatrice Örtenberg; [2019]
  Nyckelord :Genus; flickskola; utbildningshistoria; medborgarideal; könsroller; Örebros;

  Sammanfattning : Med hjalp av en hermeneutisk analysmetod har Orebros kommunala flickskolas verksamhet under lasaren 1956-1958 undersokts utifran ett genusperspektiv. Arkivhandlingar fran Orebros stadsarkiv och den nationella undervisningsplanen fran ar 1955 utgor studiens empiriska material. LÄS MER

 4. 4. Stereotypundersökning om barnfria, - ett socialpsykologiskt experiment.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Freja Wessman; Lina Fahlborg; [2019]
  Nyckelord :Stereotyper; Barnfrihet; Kön; AC-IN; agentisk; kommunal; Social Rollteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : To be childfree, i.e., to voluntarily not have children, deviates from the social norm. The aim of this study was to investigate the stereotype content for childfree in Sweden, and how their gender, and factors of the participants, affects the stereotype. LÄS MER

 5. 5. Finding Direction. En etnologisk studie av One Direction-fans förhandlingar av identitet, genus och sexualitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Linn Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Fandom studies; fan fiction; slash fiction; One Direction; fangirl; girlhood studies; gender; sexuality; identity; pop music; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The One Direction fandom has been a source for a lot of discussion in different media, where fans, also known as Directioners, have been viewed as crazy, fanatic and also said to send deaththreats. This (n)ethnographic study investigates how these media narratives shape fans in the formings of their identities, and also how it effects them when participating in the fandom. LÄS MER