Sökning: "studie- och yrkesvägledning och yrkesetik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden studie- och yrkesvägledning och yrkesetik.

 1. 1. Etiska dilemman på Stockholms Jobbtorg : Ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Tobias Jensen; Ulrika Hindersson; [2009]
  Nyckelord :guidance counselour; ethical dilemma; ethic; jobbtorg; studie- och yrkesvägledning; etik; etiska dilemman; jobbtorg;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur studie- och yrkesvägledare på Jobbtorg arbetar med de dilemman som kan uppstå kring de etiska riktlinjerna. Författarnas hypotes har varit att det är svårt att tillämpa de etiska riktlinjerna i en målstyrd verksamhet som Jobbtorg. LÄS MER

 2. 2. Jag finns här för eleven : Etik inom studie- och yrkesvägledning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anette Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Ethics; philosophy; guidance for studdy and works and professional ethics; Etik; filosofi; studie- och yrkesvägledning och yrkesetik;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar mycket om hur man som studie- och yrkesvägledare kan agera när vi ställs inför etiska frågeställningar. I uppsatsen förklaras även vad etik egentligen är och vad som är skillnaden mellan etik och moral. LÄS MER