Sökning: "svenskt 1900-tal"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden svenskt 1900-tal.

 1. 1. Ordning och reda på Arvika högre allmänna läroverk. : En strid mellan tradition och utveckling inom ett läroverk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Magnus Mellgren; [2019]
  Nyckelord :Arvika högre allmänna läroverk; läroverk; utbildningshistoria; historia; skolhistoria; läroverk; svenskt 1900-tal; 50-60 tal; Arvika; Värmland; utbildning; gymnasium; folkskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. CSR på is : En fallstudie om fyra ishockeyklubbar i Svenska Hockeyligan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erika Lauber; Linda Werdi; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; CSR inom sport; SHL; utveckling; översättning;

  Sammanfattning : Idén om Corporate Social Responsibility (CSR) framträdde redan på tidigt 1900-tal och har sedan dess spridits från företagsvärlden till sportvärlden. Den svenska sportrörelsen har länge präglats av en principiell amatörism och har fokus på inneboende värden som gemenskap, integration, fairplay, laganda, rörelse och välbefinnande, varför denna studie vill undersöka vad CSR formas till inom organisationer som redan borde adressera sådana frågor. LÄS MER

 3. 3. Sveriges arbetarklass i utveckling : en studie av klass i Mig äger ingen och Yarden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Jonas Pramle; [2013]
  Nyckelord :Mig äger ingen; marxistisk litteraturteori; Kristian; Lundberg; klasstillhörighet; klass; etnicitet; biografier; arbetarklass; arbetarlitteratur; Linderborg; Yarden; svenskt 1900-tal; Åsa; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats syftar till att studera hur representanter för arbetarklassen framställs i romanerna Mig äger ingen (2006) och Yarden (2009). Vidare undersöks det huruvida man genom dessa verk kan följa arbetarklassens utveckling i Sverige under den senare delen av 1900-talet. LÄS MER

 4. 4. Maktdelning och samförstånd - Perspektiv på den svenska normprövningsdebatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dennis Andreev; [2012]
  Nyckelord :Rättshistoria; statsrätt; normprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyserar jag den debatt som har förts i Sverige i frågan om normprövning – dvs. möjligheten att underkänna en norm med hänvisning till att den strider mot ett högre rättsbud – från 1828 till 1980. LÄS MER