Sökning: "taggning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet taggning.

 1. 1. Socialt taggade användare eller sociala användare av taggar? : En kronologisk översikt av vetenskapliga artiklar under tidsperioden 2006-2019

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elisabeth Walter; [2020]
  Nyckelord :Social tagging; users; folksonomies; user behaviour; motivation; user groups; Social taggning; användare; folksonomier; användarbeteende; motivation; användargrupper;

  Sammanfattning : The main focus of this study has been to give an overview of the view on user of social tagging in research in the field of library and information science. 19 scientific articles where analyzed using qualitative texual analysis. LÄS MER

 2. 2. The Effect of Audio Snippet Locations and Durations on Genre Classification Accuracy Using SVM

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nicklas Hersén; Axel Kennedal; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Real world scenarios where machine learning based music genre classification could be applied includes; streaming services, music distribution platforms and automatic tagging of music libraries. Music genre classification is inherently a subjective task; there are no exact boundaries that separate different genres. LÄS MER

 3. 3. Blockchain technology in construction industry : Transparency and traceability in supply chain

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Michael Hultgren; Fredrik Pajala; [2018]
  Nyckelord :Supply chain; construction industry; blockchain; transparency; traceability; quality management; digital tools; Leverantörsleden; byggindustrin; blockkedjeteknik; transparens; spårbarhet; kvalitetshantering; digitala hjälpmedel;

  Sammanfattning : There is an increasing number of construction products that are manufactured globally through complex supply chains. The results of this is that quality requirements are increasing and the construction industry look towards ways to reassure the sustainability of the materials in their supply chains. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar CRM-aktiviteter churn? : En analys över ett svenskt företags CRM-aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Philip Hellqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med internets utveckling blir det allt lättare för människor att ta informerade beslut i deras vardag. Detta gäller allt ifrån husköp till inköp av den mest prisvärda matkassen. LÄS MER

 5. 5. RichComment : Designing an Interactive Commenting System for Visual Content in Fashion Social Networks

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Rana Salamat; [2018]
  Nyckelord :Fashion social media; interactive commenting system; human centered design; visual content commenting;

  Sammanfattning : In this study, a new design of commenting system for visual contents is investigated. The aim is to explore the elements which enrich the user interaction and enhance the user experience while commenting, specifically on fashion social networks. LÄS MER