Sökning: "temperaturhöjning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet temperaturhöjning.

 1. 1. Vem kallar du för ´klimatflykting´? : En studie över hur svenska dagstidningar gestaltar klimatflyktingar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Amanda Vikingsson; [2019]
  Nyckelord :Climate refugees; political ecology; framing theory; dehumanization; ecological modernization; denial; Klimatflyktingar; politisk ekologi; gestaltningsteori; avhumanisering; ekologisk modernisering; förnekelse;

  Sammanfattning : Medeltemperaturen på jorden har höjts med 1 grad sedan förindustriell tid. Effekterna av denna temperaturhöjning visar sig i form av förhöjda havsnivåer, smältande havsis i Arktis och extrema väderförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Identification of waste heat sources in Uppsala - with potential use in Bergsbrunna as a case study

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Malin Frisk; Elise Ramqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reducing energy losses within the energy system is essential for a sustainable future. Waste heat usage could be a part of an increased energy efficiency and a sustainable use of resources. Uppsala Municipality aims to become a climate positive municipality in 2050, with negative net emissions of CO2. LÄS MER

 3. 3. A case study of the possibility, consequences and synergies for Södra Cell Mörrum to invest in a steam turbine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Mattias Svensson; [2018]
  Nyckelord :Paper pulp mill; Turbine; Financial analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether Södra Cell Mörrum, SCM, could invest in a steam turbine to produce profitable electricity from excess steam, which is currently being released into the atmosphere. Furthermore, this study investigated the potential side effects from this installation and suggests solutions. LÄS MER

 4. 4. Hemautomation : Automatiska persienner för nedkylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Jens Olovsson; [2018]
  Nyckelord :KNX; Home automation; Blinds; KNX; Hemautomation; Persienner;

  Sammanfattning : Hur mycket värme strålar in genom fönster? Det beror på vilket håll de är vända mot och deras storlek. I den här rapporten jämförs två metoder för att hindra en temperaturhöjning. Den ena metoden är med luftvärmepump som jämförs kostnadsmässigt med den andra metoden som är automatiska persienner. LÄS MER

 5. 5. Monitorering av postoperativ kroppstemperatur hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Victoria Jonsson; [2017]
  Nyckelord :hypotermi; temperatur; postoperativt; mätning; hund; omvårdnad;

  Sammanfattning : Hypotermi förekommer hos hundar i en majoritet av postanestetiska fall och hos många kliniker idag kontrolleras kroppstemperaturen intraoperativt men sällan postoperativt. Den anestetiska processen har en negativ inverkan på kroppens fysiologiska och neurologiska funktion att upprätthålla en normal termoreglering i kroppen vilket leder till att kroppens termala homeostas blir instabil. LÄS MER