Sökning: "tendinit"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet tendinit.

 1. 1. Mesenkymala stamceller som behandling vid osteoartrit och tendinit på häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Frisch; [2020]
  Nyckelord :mesenkymala stamceller; MSC; osteoartrit; tendinit;

  Sammanfattning : Hälta är den vanligaste orsaken till nedsatt prestation, tränings- och tävlingsbortfall hos häst i Sverige. De vanligaste orsakerna till hälta på häst är skador på leder, senor och ligament. LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av behandlingsmetoder vid böjsen- och gaffelbandsskador hos varmblodiga travhästar

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sara Andersson; Madelen Sandell; [2010]
  Nyckelord :häst; gaffelband; böjsenor; shockwave; stamceller;

  Sammanfattning : Skador på böjsenor och gaffelband är relativt vanligt på varmblodiga travare och många studier har gjorts på olika behandlingar. Detta arbete tar upp metoder som används i dagens veterinärmedicin i Sverige vid behandling av dessa skador och försöker kartlägga faktorer som påverkar behandlingsresultatet, samt att undersöka förekomsten av hemgångsråd. LÄS MER

 3. 3. Skador på ytliga böjsenan hos ridhästar : en retrospektiv fallstudie över konservativ behandling

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maria Sjöström; [2005]
  Nyckelord :häst; tendinit; ytliga böjsenan; konservativ behandling; senskada;

  Sammanfattning : Injuries of the superficial digital flexor tendon are common in racehorses with many reports on different treatment regimes. However there are few studies in riding horses. LÄS MER