Sökning: "konservativ behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden konservativ behandling.

 1. 1. Censoring Bias in Oncology Clinical Trials

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Andrea Mattsson; [2020]
  Nyckelord :survival analysis; censoring; progression-free survival; Cox proportional hazards model; oncology clinical trial; HER2CLIMB; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Time to disease progression or death (PFS) is of main interest in oncology clinical trials. The data is commonly analyzed using a Cox model. Early discontinuation gives uncertainty in the estimated hazard ratio (HR). Censoring is generally used to handle discontinuations. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av styrketräningsdosering vid behandling av patienter med kronisk ospecifik ländryggssmärta : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Anna Kullberg; Emil Sandström; [2020]
  Nyckelord :Chronic low back pain; dosage; physiotherapy; resistance training; Dosering; fysioterapi; kronisk ländryggssmärta; styrketräning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta är en av de vanligaste typerna av muskuloskeletal smärta och den ledande formen av nedsatt funktion världen över. Styrketräning (ST) är en av de vanligaste formerna av konservativ behandling vid kronisk ospecifik ländryggssmärta (CNSLBP). LÄS MER

 3. 3. Vårdnadshavares perspektiv på korsettbehandling : En kvalitativ studie om vårdnadshavares upplevelse av korsettbehandling för barn med skolios

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Arnela Zubic; Katrin Zaya; [2019]
  Nyckelord :scoliosis; orthosis; conservative treatment; parent’s perspective; ortopedteknik; skolios; konservativ behandling; målsmans perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagsläget finns det brist på studier som innefattar hur vårdnadshavare upplever barnens korsettbehandling. Behandlingen är effektiv men barnens psykiska- och fysiska hälsa påverkas negativt. LÄS MER

 4. 4. En tickande bomb : Patienters upplevelse av aortaaneurysm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rickard Hermansson; Azur Hodzic; [2019]
  Nyckelord :Aortic aneurysm; experience; nursing; patients.; Aortaaneurysm; omvårdnad; patienter; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aortaaneurysm är en asymtomatisk sjukdom som främst drabbar rökande män. Sjukdomsförloppet utgörs av en långsam vidgning av aneurysmen som kan resultera i en ruptur med hög dödlighet. I Sverige kallas alla män över 65 år till screening för aortaaneurysm, i ett försök att reducera dödligheten i sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Rehabilitering vid meniskskador. En jämförelse mellan konservativ behandling, operativ behandling och operativ behandling kombinerat med träning. : En litteratursammanställning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Rasmus Nilsson; Mattias Hofling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Knäleden är den led i kroppen som oftast skadas då det ställs höga funktionella krav och belastning. Knäskador utgör cirka 5% av alla akuta skador där meniskskador är bland de vanligaste. Det finns olika behandlingar för meniskskador, både operativa och icke-operativa (konservativ behandling). LÄS MER