Sökning: "terminal fas"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden terminal fas.

 1. 1. Närståendes upplevelser av vård i livets slutskede med fokus på den terminala fasen : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Lundström; Olivia Hamsch; [2022]
  Nyckelord :Palliativ vård; terminal fas; vård i livets slutskede; närstående; upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen är behovet av palliativ vård stort. Inom palliativ vård finns två faser, en tidig och en sen fas. Närståendes upplevelser av vård i livets slutskede är viktiga och något som vårdpersonal måste vara medveten om i professionen. LÄS MER

 2. 2. Smärta hos patienter med cancerdiagnos som vårdas palliativt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Margarita Kalafati; Tova Risheden; [2018]
  Nyckelord :cancer; nursing; pain; patients experience; terminal care; cancer; omvårdnad; patienters upplevelser; smärta; vård vid livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ska utföras i syfte att lindra lidande hos patienter. Symtomkontroll är en viktig aspekt i den palliativa vården. Smärta vid livets slut är ett vanligt förekommande fenomen hos patienter med palliativ cancerdiagnos. Upplevd smärta ökar lidandet hos patienter som vårdas vid livets slut. LÄS MER

 3. 3. Synchronous generator rotor position estimation from stator and rotor terminal currents and voltages

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Wille Kiuru; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents an alternative method for measuring the rotor position of a synchronousgenerator, without the use of sensors to measure the rotor position. The method uses thecurrent and voltage measurements on the stator and rotor terminals from the protectionrelays. LÄS MER