Sökning: "the four cornerstones in palliative care"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden the four cornerstones in palliative care.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sadia Mohamed Abdisalam; Fatuma Harir Ibrahim; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Death is a universal reality that affects all people. The registered nurse is responsible for alleviating the suffering and offering the best possible quality of life to the patients and their relatives. When the nurse feels that her own knowledge and understanding is not sufficient, they cannot satisfy the needs of patients. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att vara närstående till personer som vårdas palliativt i livets slutskede : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Marie Hontalas Kvarnhamn; Emelie Pelaez Severino; [2020]
  Nyckelord :Upplevelse; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Background:  Palliative care is a care situation that involves the living conditions of both the patients and the relatives. Palliative care is based on four cornerstones; symptom relief, teamwork, communication and next of kin support. LÄS MER

 3. 3. Hur patienter i livets slutskede upplever omvårdnaden på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sandra Asplund; Annina Riskula; [2020]
  Nyckelord :Nursing care; Palliative care; Patient Satisfaction; Hospital; Inpatients; Omvårdnad; Palliativ vård; Patienttillfredsställelse; Sjukhus; Sjukhuspatienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: När det konstaterats att livsförlängande behandling inte längre är meningsfullt övergår vårdandet till den senare fasen, livets slutskede. Livets slutskede innebär att döden är ofrånkomlig inom en snar framtid och målet med behandling är då att lindra lidande. LÄS MER

 4. 4. Vård i patientens hem; sjuksköterskors erfarenhet av palliativ vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :David Hyltén; Krasnici Anton; Zeqiri Lorenc; [2020]
  Nyckelord :cooperation; home healthcare; palliative care; person-centered care; hemsjukvård; palliativ vård; personcentrerad omvårdnad; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ges till patienter vars sjukdom inte längre kan behandlas kurativt. Målet med palliativ vård är att ge bästa möjliga livskvalité för patienter. Vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, kommunikation och relation, samarbete och stöd till anhöriga. LÄS MER

 5. 5. Att avsluta ventilatorsbehandling för personer med amyotrofisk lateralskleros : en kvalitativ intervjustudie som beskriver sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Katarina Fridh; Sofia Persson; [2019]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; Ventilator treatment; Life support treatment; Nurse; Experience; Amyotrofisk lateralskleros; Ventilatorbehandling; Livsuppehållande behandling; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Palliativ vård innebär att förbättra livskvalitet för personer med livshotande kronisk sjukdom och dess närstående. De fyra hörnstenar som den palliativa vården vilar på är symtomkontroll, kommunikation, teamarbete och närståendestöd. LÄS MER