Sökning: "tjällossning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet tjällossning.

 1. 1. Kostnadsjämförelse för tillgänglighet under förfallsperioder genom tjälsäkring av skogsbilväg eller CTI-utrustade virkesbilar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Simon Viklund; [2015]
  Nyckelord :tjällossning; rundvirkestransport; vägstandard; bärighet; skogsbilväg;

  Sammanfattning : Kraven på jämna leveranser av rätt råvara i rätt tid ökar ständigt inom svensk skogsindustri. För att säkerställa virkesleveranserna krävs bäriga skogsbilvägar. Detta är ofta ett problem under förfallsperioder, så som vid tjällossning och regniga höstperioder. LÄS MER

 2. 2. Tjällossning på våra vägar

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Zorawar Singh Sidhu; Asif Khan; [2015]
  Nyckelord :Frozen ground; Soil frost thawing; Road maintenance; Tjäle; Tjällossning; Vägunderhållning;

  Sammanfattning : Tjällossning är ett stort problem för våra vägar idag och det är något som återkommer varje år. Tjällossning för med sig följder som i sin tur kräver mycket tid och resurser för att kunna återställa dessa vägar till att återigen kunna användas för trafik.Varje år förekommer stora skador på bl.a. LÄS MER

 3. 3. Geografisk prioritering av CTI-utrustad virkestransportkapacitet

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Magnus Hell; [2011]
  Nyckelord :tjällossning; rundvirkestransport; vägtillgänglighet;

  Sammanfattning : Previous studies of central tire inflation (CTI) in truck transport of roundwood have shown potential benefits to include more even wood flow and reduced road damage. The greatest benefits are found to be during periods of low bearing capacity such as spring thaw. LÄS MER

 4. 4. Två nya trailerkoncept för transport av rundvirke hos Stora Enso : en analys av prestation och flexibilitet

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Madeleine Engdahl; [2008]
  Nyckelord :transportkapacitet; dragbil; rangerplats; terminal;

  Sammanfattning : The need for roundwood transport capacity vary throughout the year. The need during a period is influenced mainly by the volume transported the period, the number of days during which transport can be carried out, seasonal variations in road conditions and the weight of the roundwood, and the origin of the wood (private forest owners/ forest companies). LÄS MER

 5. 5. Planering av väginvesteringar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Joakim Myhrman; [2007]
  Nyckelord :Vägrust; väginvestering; GIS; optimering;

  Sammanfattning : The problems around and the planning of wood flow is some of the most complex issues in the forest-sector. The experience and overview of the single employees is crucial for the possibility of correct tactical and economical decision-making. LÄS MER