Sökning: "gruppen som marknad"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden gruppen som marknad.

 1. 1. Att mena väl men inte räcka hela vägen : En kvalitativ studie om stadsplanering från teori till praktik i Kungsängen i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Joel Sjölander; [2019]
  Nyckelord :Kungsängen; nyliberal planering; kreativitet; gentrifiering; Uppsala;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som lett till att stadsdelen Kungsängen i Uppsala utformats på det sätt det gjorts och vad som lett till det nuvarande resultatet. Arbetet studerar och diskuterar hur kommunala tjänstemän och byggherrar resonerar kring varför Kungsängen har blivit vad området är idag. LÄS MER

 2. 2. Effektivisera byggbranschen genom användning av visuell styrning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Unitet Salihu; Xhavit Salihu; [2018]
  Nyckelord :Intern kommunikation; Lean Management; Engagemang; Gemensam planering; planeringsaktiviteter; Slöserier; Förbättringsverktyg;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld rör det om en större konkurrensutsatt marknad, som resulterar till att byggentreprenörerna ställs inför högre krav för att vinna ett anbud. En problemställning som förekommer vid ett pågående projekt är att en arbetsdag för en yrkesarbetare består av 20-40% direkt arbete, även så kallad för värdeadderande arbete. LÄS MER

 3. 3. B2B Sales : Kriterier för leverantörsval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Albana Morina; Luna Zeweldi; [2017]
  Nyckelord :Business-to-Business sales; service quality; product quality; Business-to-Business sales; servicekvalitet; produktkvalitet;

  Sammanfattning : Business-to-Business (B2B) beskriver relationen mellan två företag där ett företag säljerprodukter eller tjänster till ett annat företag. I dagens konkurrenshårda marknad gäller det för ett företag att ständigt sträva efter att ligga ett steg före för att öka chansen att överleva. LÄS MER

 4. 4. Predicting user churn on streaming services using recurrent neural networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Helder Martins; [2017]
  Nyckelord :churn prediction; streaming services; LSTM; RNN;

  Sammanfattning : Providers of online services have witnessed a rapid growth of their user base in the last few years. The phenomenon has attracted an increasing number of competitors determined on obtaining their own share of the market. LÄS MER

 5. 5. Tidseffektivisering i ett enmansföretag inom e-handeln : En fallstudie om processkartläggning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Joakim Glaving; [2017]
  Nyckelord :processkartläggning; tidseffektivisering; e-handel; enmansföretag;

  Sammanfattning : Den stora mängd manuellt arbete som utförs i e-handelsföretag skapar ineffektivitet i form av långa ledtider och höga operativa kostnader. För små e-handelsföretag, speciellt enmansföretag, innebär denna ineffektivitet att inte nog med tid och pengar finns över till att utvecklas, och den stora marknad som finns på Internet kan inte utnyttjas till sin fulla potential. LÄS MER