Sökning: "tolkning av studier"

Visar resultat 1 - 5 av 410 uppsatser innehållade orden tolkning av studier.

 1. 1. Verktyg för tolkning av äldre planbestämmelser : Systematisk och automatiserad översättning av äldre planbestämmelser för framtidens samhällsbyggnadsprocess

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Linn Nordlund; [2024]
  Nyckelord :Digitization; detailed development plans; zoning plans; planning regulations; Värmdö municipality; machinelearning; ML; AI; Digitalisering; detaljplaner; planbestämmelser; tolkning av planbestämmelser; Värmdö kommun; maskininlärning; AI;

  Sammanfattning : I samhället finns en stor efterfrågan på digitala detaljplaner eftersom digital och enhetlig data gör informationen analyserbar och sökbar. Även om nya detaljplaner ska vara digitala är den stora majoriteten av befintliga planer fysiska kartor med tillhörande bestämmelser på papper. LÄS MER

 2. 2. Normer och lärande. : En studie av dynamiken mellan normer och medarbetares lärande på arbetsplatsen.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Lindqvist Wenwen; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase understanding of the relationship between norms and employee learning in the workplace. The study is aimed at employees' work experiences from different perspectives, such as collaboration, communication, organization of work, and room for action, and thereby highlights the dynamics between norms and employee learning in the workplace. LÄS MER

 3. 3. God ekonomisk hushållning i Sveriges regioner. En kvalitativ studie om begreppets tolkning och tillämpning samt vilka faktorer som påverkar hur det används

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nellie Broström; Hilda Sernekvist; [2023-02-21]
  Nyckelord :God ekonomisk hushållning; Kommunal redovisning; Svenska regioner; Agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige består av 20 regioner som själva ansvarar för att arbeta för ett ändamålsenligt samhälle. Till skillnad mot privata företag är regioner ingen vinstdrivande verksamhet utan ska förvalta skattemedel och generera tjänster till invånarna. LÄS MER

 4. 4. “Det finns redan så mycket fördomar” : - Yrkesverksammas upplevelser kring bemötande av våldsutsatta i samkönade relationer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Lee Johansson; Tove Norgren; [2023]
  Nyckelord :våld i samkönade relationer; hbtq; våld i nära relationer; bemötande;

  Sammanfattning : Våld i samkönade relationer är ett utbrett socialt problem men alltför ofta brister både bemötandet samt stödet till de våldsutsatta. Studier visar på att homo- och bisexuella i högre grad än heterosexuella är utsatta för våld i nära relationer. LÄS MER

 5. 5. EU-taxonomins påverkan på en byggentreprenör och en utvärdering av taxonomiuppfyllnad i 13 miljöcertifierade projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Alice Arnesson; Caroline Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :EU Taxonomy; sustainability; construction contractor; new construction; BREEAM-SE; Taxonomiförordningen; EU-taxonomi; hållbarhet; byggentreprenör; nyproduktion; BREEAM-SE; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : För att skapa bättre förutsättningar att nå Parisavtalet och EU:s mål om klimatneutralitet har Europeiska kommissionen antagit Taxonomiförordningen, som kan beskrivas som ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar. Eftersom bygg- och fastighetssektorn bidrar till en stor andel av de globala koldioxidutsläppen finns ett kapitel i Taxonomiförordningens delegerande akt Climate Delegated Act med tekniska granskningskriterier som riktar sig särskilt mot bygg- och fastighetsverksamheter. LÄS MER