Sökning: "trend"

Visar resultat 31 - 35 av 5296 uppsatser innehållade ordet trend.

 1. 31. Analys av narkotikapreparat i avloppsvatten : En indikation på narkotikaanvändningen i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Marléne Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Illegal drugs; Wastewater-based epidemiology; Sweden; Umeå;

  Sammanfattning : Wastewater-based epidemiology can be used to analyse substances in wastewater and serve as a tool to examine the illegal drug consumption in a population. The aim of this study was to analyse concentrations of illegal drugs in wastewater from Öns wastewater treatment plant in Umeå, Sweden and i) compare concentrations of illegal drugs with previous studies from 11 and 9 years ago, ii) examine the weekly variation and iii) examine how Umeå's levels of drugs in wastewater relate to other cities in Sweden and Europe. LÄS MER

 2. 32. Electric vehicles’ potential to provide flexibility services

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Celina Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :vehicle-to-grid; electric vehicle; flexibility services; battery storage; barriers to implementation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The automotive industry is undergoing an unprecedented transformation, and all actors along the value chain are affected. A company in the midst of this is Axess Logistics, which offers car logistics solutions to general agents and dealers in the Scandinavian market. LÄS MER

 3. 33. CO2-emissions from domestic goods transport in countries with high income and high equality : A study of changes in BNP/capita, trade intensity and GINI-index relating to CO2-emissions

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Martin Planfeldt; [2022]
  Nyckelord :Environmental Kuznets Curve EKC ; Trade; Goods transport; GINI-index; GDP;

  Sammanfattning : Transportation is one of the largest sectors contributing to CO2-emissions, and has doubled its emissions in 30 years. Despite this, studies of the environmental Kuznets curve (”EKC”) often focus on stationary industry emissions. LÄS MER

 4. 34. Semidispositivitet inom det grundläggande anställningsskyddet: en ulv i fårakläder? - En rättsdogmatisk analys av semidispositiviteten i 7 § LAS och dess förhållande till Sveriges föreningsrättsliga åtaganden och oorganiserade arbetstagares rätt till effektivt rättsmedel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carl Ekelin; [2022]
  Nyckelord :Semidispositivitet; LAS; Anställningsskydd; föreningsrätt; oorganiserade arbetstagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den politiska överenskommelsen januariavtalet ingick bland annat förslag om att den svenska arbetsrätten skulle förändras och moderniseras. Regeringen tillsatte först en egen utredning, SOU 2020:30. Därefter utarbetade arbetsmarknadens parter efter förhandlingar en egen principöverenskommelse om förändringar av arbetsrätten. LÄS MER

 5. 35. A performance study for autoscaling big data analytics containerized applications : Scalability of Apache Spark on Kubernetes

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Vinay Kumar Vennu; Sai Ram Yepuru; [2022]
  Nyckelord :Containers; Container Orchestration; Big data analytics; Autoscaling; Resource Management;

  Sammanfattning : Container technologies are rapidly changing how distributed applications are executed and managed on cloud computing resources. As containers can be deployed on a large scale, there is a tremendous need for Container Orchestration tools like Kubernetes that are highly automatic in deployment, scaling, and management. LÄS MER