Sökning: "trend"

Visar resultat 21 - 25 av 5120 uppsatser innehållade ordet trend.

 1. 21. A regression spline based approach to enhance the prediction accuracy of bicycle counter data

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Omar Alkayali; [2022]
  Nyckelord :Bicycle counter; regression spline; trend curve; prediction; ensemble method;

  Sammanfattning : Regression analysis has been used in previous research to predict the number of bicycles registered by a bicycle counter. An important step to improve the prediction is to include a long-term trend curve estimate as part of the formulation of the regression target variable. LÄS MER

 2. 22. Royality Shows : mediala representationer av prinsessan Sofia och prins Daniels förkungligande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Julia Liliedahl; [2022]
  Nyckelord :Bourdieu; klass; stereotyper; medieframställning; kungahuset; prinsessan Sofia; prins Daniel ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den kungliga nyhetsbevakningen utifrån den mediala framställningen av ingifta kungligheter likt prinsessan Sofia, tidigare Hellqvist och prins Daniel, tidigare Westling har en trend om att vara både stereotyp och beroende av de problem som den fas av förkungligande innebär. Detta synliggörs främst utifrån prinsessan Sofias bakgrund inom kommersiella och skandalösa framträdanden både i dokusåpan Paradise Hotel och glamour-tidningen Slitz. LÄS MER

 3. 23. Ayahuasca – Psykiatrins nästa vapen mot depressiva tillstånd? : En inblick i Ayahuascas potential som antidepressivt läkemedel. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Alexia Miladinov; [2022]
  Nyckelord :Depression; Mental ohälsa; Ayahuasca; Psykadelika; DMT; N; N-dimetyltryptamin;

  Sammanfattning : Ayahuasca är en psykedelisk dryck som har använts av stammar i Amazonas för att hela och komma närmare det gudomliga. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka Ayahuascas effekt mot depression och om det kan användas inom sjukvården i enlighet med svensk lagstiftning. LÄS MER

 4. 24. Effects of polysaccharides and protein on rheological properties of a baobab-based sauce : cookable with sustained rheological properties

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Nora Ängmo; [2022]
  Nyckelord :Baobab fruit pulp; Rheology; Central Composite Design; viscosity; Protein; Pectin; Agar Agar; Experimental Design; Cookable;

  Sammanfattning : Plant-based sustainable and nutritional food are a recent, growing trend setting out new opportunities for operators in the food value chain to ensure and reduce emissions from the global food production. Baobab (Adansonia digitata L.) fruit pulp, approved as a novel food, is rich in dietary fibres, antioxidants, and minerals. LÄS MER

 5. 25. Knähund åt staten? Civilsamhällelig-offentlig samverkan under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Finn Larsson; [2022]
  Nyckelord :cooperation; cross-sector relations; Covid-19; Sweden; civil society; crisis; DRC-typology; samarbete; samverkan; Covid-19; Sverige; civilsamhälle; kris; DRC-typologi;

  Sammanfattning : Denna uppsats skildrar ett axplock av de upplevelser av samverkan som rådde bland ett antal organisationer i civilsamhällelig och offentlig sektor som under Coronavirus-pandemin 2020 ingick i formaliserade samverkansavtal med varandra i avsikt att stärka Sveriges krisberedskap och minimera de samhälleliga och mänskliga kostnaderna av Covid-19. Dessa civilsamhälleliga aktörer är olika organisationer som skiljer sig åt struktur- och arbetsmetodmässigt – en olikhet som tidigare forskning inom krisberedskap och samverkan med civilsamhället sällan fångar. LÄS MER