Sökning: "tvångsåtgärder"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet tvångsåtgärder.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT UTFÖRA TVÅNGSÅTGÄRDER INOM PSYKIATRIN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Oskar Alfonsson; Sofia Hansson; [2019]
  Nyckelord :psykiatrisk tvångsvård; sjuksköterskor; slutenvård; upplevelser; tvångsåtgärder; coercive measures; coercion; experiences; nurses; psychiatric compulsory care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom psykiatrisk tvångsvård förkommer tvångsåtgärder som exempelvis kan vara att administrera läkemedel utan patientens samtycke, att isolera patienten eller att spänna fast patienten i en säng. Tvångsåtgärder görs som en sista utväg för att ge patienten nödvändig vård eller för att skydda patienten eller andra. LÄS MER

 2. 2. Etiska utmaningar i mötet av patienter med demens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Johanna Palm; Christine Maghon; [2017]
  Nyckelord :Dementia; ethics; dilemma; nurses; experience;

  Sammanfattning : Introduktion: Mötet med personer med demens utgör en utmaning på flera nivåer för sjuksköterskor och i och med en ökande äldre befolkning kommer även antalet personer med demens öka. Syftet med litteraturstudien var att belysa etiska utmaningar som vårdpersonal möter i vård av patienter med demens Metod: Litteraturstudie. LÄS MER