Sökning: "uppsats tips historia"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden uppsats tips historia.

 1. 1. Attityder till IT bland historielärare på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niclas Bjuväng; [2007]
  Nyckelord :Informationsteknologi; Datorstöd; Historia; IT-utbildning;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur gymnasielärare i historia ser på IT som ett pedagogiskt redskap. Genom en kvalitativ undersökning med intervjuer samt en kvantitativ undersökning med 103 respondenter fann jag att en stor del av dessa lärare använder IT i sin undervisning, hur ofta de använder IT som ett pedagogiskt redskap varierar. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur som ett pedagogiskt redskap i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Olof Weberg; [2007]
  Nyckelord :skönlitteratur; pedagogik; historia; svenska; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats har varit att undersöka hur skönlitteratur kan användas som ett pedagogiskt redskap i ämnet historia på gymnasiet. Jag har utgått från svenskämnet för att sedan applicera deras metoder och teorier på historia. Genom det har jag kunnat lyfta fram väsentliga och användbara pedagogiska redskap. LÄS MER