Sökning: "Fredrik Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Fredrik Karlsson.

 1. 1. “Jag är mycket mer än en diagnos” En kvalitativ intervjustudie om elevers tankar om att gå i en särskild undervisningsgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Fredrik Karlsson; [2019-01-23]
  Nyckelord :funktionsvariation; diskursanalys; diskurspsykologi; särskild undervisningsgrupp; identitet; crip;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att beforska hur en placering i en särskild undervisningsgrupp (SUG) påverkar en individ, utifrån ett antal perspektiv. Antalet SUG i Sverige ökar samtidigt som den pågår en debatt om alla elevers lika rätt till en likvärdig undervisning. LÄS MER

 2. 2. Analys av brandspridning inom probabilistiska säkerhetsanalyser använda i kärnkraftsindustrin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Wennberg; Elias Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Brandspridning PSA; brandspridning kärnkraft; brandspridning screening; screeningkriterium brand; fire spread PSA; fire spread nuclear facility; fire spread screening; screening criteria fire; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The work presented in this report was based upon two different stages, with the aim of coming up with an improved screening process concerning fire spread within PSA at Ringhals Nuclear Power Plant in Sweden. The first phase consisted of creating a methodology for the screening process, which was based on various screening data, such as CDF, fire loads and openings between compartments. LÄS MER

 3. 3. Var kriget kallt när de kalmaritiska pressarna gick varma? : En presstudie om de kalmaritiska dagstidningarnas rapportering om händelser under det kalla kriget med Sovjetunionen i fokus

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fredrik Karlsson; Matilda Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :kalla kriget; kalmar; dagstidningar;

  Sammanfattning : This essay is investigating what the citizens of Kalmar could read in the local newspapers on matters concerning the Soviet Union during the cold war. We chose to do a study of the two largest local newspapers in the region, Barometern and Östra Småland. We wanted to see how they reported about three specific events. LÄS MER

 4. 4. Robot Condition Monitoring and Production Simulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Karlsson; Fredrik Hörnqvist; [2018]
  Nyckelord :Robot Condition Monitoring Production Simulation SKF ABB IRB 6600 Vibration;

  Sammanfattning : The automated industry is in a growing phase and the human tasks is increasingly replaced by robots and other automation solutions. The increasing industry entails that the automations must be reliable and condition monitoring plays an important role in achieving that ambition. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser för privata skogsägare vid registrerad nyckelbiotop : Ekonomiska och äganderättsliga aspekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Lovisa Karlsson; Fredrik Persson; [2018]
  Nyckelord :Biodiversity; certification; key biotope; private forest owners; Biologisk mångfald; certifiering; nyckelbiotop; privata skogsägare;

  Sammanfattning : Skogsstyrelsens inventering och registrering av nyckelbiotoper är ett högaktuellt ämne som berör många skogsägare över hela landet. En nyckelbiotop är ett område med mycket höga naturvärden där det kan förväntas förekomma rödlistade arter och som därmed är viktiga att bevara. LÄS MER