Sökning: "Fredrik Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Fredrik Karlsson.

 1. 1. “Jag är mycket mer än en diagnos” En kvalitativ intervjustudie om elevers tankar om att gå i en särskild undervisningsgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Fredrik Karlsson; [2019-01-23]
  Nyckelord :funktionsvariation; diskursanalys; diskurspsykologi; särskild undervisningsgrupp; identitet; crip;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att beforska hur en placering i en särskild undervisningsgrupp (SUG) påverkar en individ, utifrån ett antal perspektiv. Antalet SUG i Sverige ökar samtidigt som den pågår en debatt om alla elevers lika rätt till en likvärdig undervisning. LÄS MER

 2. 2. Analys av brandspridning inom probabilistiska säkerhetsanalyser använda i kärnkraftsindustrin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Wennberg; Elias Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Brandspridning PSA; brandspridning kärnkraft; brandspridning screening; screeningkriterium brand; fire spread PSA; fire spread nuclear facility; fire spread screening; screening criteria fire; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The work presented in this report was based upon two different stages, with the aim of coming up with an improved screening process concerning fire spread within PSA at Ringhals Nuclear Power Plant in Sweden. The first phase consisted of creating a methodology for the screening process, which was based on various screening data, such as CDF, fire loads and openings between compartments. LÄS MER

 3. 3. Robot Condition Monitoring and Production Simulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Karlsson; Fredrik Hörnqvist; [2018]
  Nyckelord :Robot Condition Monitoring Production Simulation SKF ABB IRB 6600 Vibration;

  Sammanfattning : The automated industry is in a growing phase and the human tasks is increasingly replaced by robots and other automation solutions. The increasing industry entails that the automations must be reliable and condition monitoring plays an important role in achieving that ambition. LÄS MER

 4. 4. The Meeting of Childhood and Colonialism in William Blake’s Songs of Innocence and of Experience

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Karlsson; [2018]
  Nyckelord :William Blake; Black; Childhood; Colonialism; Poetry; Social criticism; White; William Blake; Barndom; Kolonialism; Poesi; Social kritik; Svart; Vit;

  Sammanfattning : In Songs of Innocence and of Experience William Blake contrasts childhood and adulthood. This essay relates this to another prominent social issue in the collection, colonialism. This essay aims at answering the question of what happens when the child is black rather than white. LÄS MER

 5. 5. Attitydskillnader kring budgetering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Fredrik Karlsson; [2018]
  Nyckelord :budgeting; budgetering; attitude; inställning; Likert scale; lantbruksföretagare; ekonomistyrning; financial tool; management control system;

  Sammanfattning : Lantbruksbranschen är präglad av en instabil lönsamhet som varierar stort mellan olika år. Som ett instrument för att planera sitt resultat brukar resultatbudget anges, men resultatbudgetar är också föremål för negativ kritik. LÄS MER